Sinds juli 2012 is de regelgeving voor terugbetaling van zuurstoftherapie strenger geworden. Hoe kan men nog zuurstofbehandeling krijgen?

Terugbetaalde behandelingen die door de huisarts kunnen worden aangevraagd

1) Acute Hypoxemie

Wie?

 • Patiënten met bewezen hypoxie (zuurstoftekort)
 • Bewezen via saturatie meting of via klinische setting

Hoe aanvragen?

 • De huisarts doet een aanvraag 'a priori' bij de adviserend geneesheer.
  Hierin te vermelden:
  -  De diagnose die aan de basis ligt van de hypoxie.
  -  De omschrijving van de klachten die wijzen op hypoxemie.
  -  Het resultaat van de saturatie meting - niet strikt verplicht als vorige punten overtuigend zijn - (Een sat. < 92 % of een plotse daling van 4 % van de vroegere saturaties zijn goede indicatoren van hypoxemie.)
 • In afwachting van de goedkeuring mag al gestart worden met zuurstof als op het voorschrift vermeld staat: "Aanvraag medische adviseur gelanceerd". Wie de kosten draagt als de adviserend geneesheer geen toelating geeft staat er niet bij vermeld.

Hoe lang?

 • Max. 3 maanden na elkaar, en dit 1 keer per periode van 12 maanden. (In de toekomst hoopt men de regeling aan te passen, dat de 3 maanden over het jaar kunnen worden gespreid)

Welke vorm?

 • Flesvormig OF
 • Zuurstofconcentrator

Voorschrift?
Het voorschrift bevat volgende gegevens:

 • Het type zuurstof: flesvormig of concentrator.
 • De dosering: aantal liter/min en aantal uren/dag.
 • Indien nodig een bevochtiger.

Opvolging?

 • In het medisch dossier de bewijsstukken bijhouden.
 • In het medisch dossier de evaluatie van de behandeling noteren, die aantoont dat de toestand van de patiënt verbetert met zuurstof.

 

2) Palliatieve zorg

Wie?

 • Patiënten met het statuut van palliatief patiënt die hypoxemie hebben.

Hoe aanvragen?

 • Geen aanvraag nodig
 • Enkel op het voorschrift vermelden: "derdebetalingsregel van toepassing"

Welke vorm?

 • Flesvormig OF
 • Zuurstofconcentrator

Voorschrift?
Het voorschrift bevat volgende gegevens:

 • het type zuurstof: flesvormig of concentrator
 • de dosering: aantal liter/min en aantal uren/dag.
 • indien nodig een bevochtiger.

Een voorschrift per maand.

Opvolging?

 • In het medisch dossier de bewijsstukken bijhouden.
 • In het medisch dossier de evaluatie van de behandeling noteren, die aantoont dat de toestand van de patiënt verbetert met zuurstof.

 

3) Cluster Headache

Wie?

 • Patiënten met clusterhoofdpijn, bevestigd door de neuroloog.

Hoe aanvragen?

 • Huisarts stuurt brief naar de adviserend geneesheer om toelating te vragen.
 • Moet verslag van de neuroloog bevatten.
 • Geen specifiek modelformulier.
 • Adviseur geeft toelating voor 12 maanden.
 • Nadien te verlangen voor 60 maanden (5 jaar)

Welke vorm?

 • Flesvormig

Voorschrift?
Het voorschrift bevat volgende gegevens:

 • Het type zuurstof: gasvormig, met specifiek materiaal voor hoog debiet.
 • De dosering: aantal liter/min.
 • Indien nodig een bevochtiger.

Een voorschrift per maand.

Opvolging?

 • Niet gedefinieerd

Langdurige zuurstofbehandeling: enkel via conventiesysteem in het ziekenhuis.


 Enkel via een erkend centrum met een conventie voor zuurstoftherapie (Mariaziekenhuis - dienst Pneumologie)

Patiënten die reeds zuurstof krijgen via de conventie:
 • Geen probleem, dit loopt gewoon verder zolang ze nog goedkeuring hebben.
 • Op de vervaldag gebeurt een nieuwe aanvraag volgens de nieuwe criteria.

Welke vomen van zuurstof?

 • Oxyconcentrator
 • Oxyconcentrator met vulcompressor
 • Oxyconcentrator met draagbare concentrator voor verplaatsingen
 • Vloeibare zuurstof (enkel nog bij nood aan hoog debiet)

Hoe aanvragen?
Aanvragen via de longarts:

 • Afspraak maken op de raadpleging
  • De huisarts kan eventueel via e-mail vragen dat we patiënt oproepen voor een raadpleging: secr_pneumo@mznl.be
 • Zeer weinig mobiele patiënten: een afspraak maken voor een korte opname. Ook aan te vragen via e-mail: secr_pneumo@mznl.be

Let op:

 • Patiënten moeten gestopt zijn met roken, anders geen goedkeuring.
 • De aanvraag duurt een tijdje, dus wacht niet tot de 3 maanden tijdelijke therapie op zijn.

Wie?
4 verschillende groepen:

  1. Bloedgassen PaO2 <= 55 mmHg

 • Bevestigd na 15 dagen, eerst goedkeuring voor 3 maanden
 • Nadien goedkeuring voor langdurige zuurstoftherapie.

 

  2. Bloedgassen met PaO2 < 60 en > 55 mmHg

      Met tevens:
      Situatie die na 3 maanden bevestigd wordt: dan goedkeuring voor 1 jaar.

 • Ofwel: pulmonale hypertensie
  • Via onbetwistbare kliniek
  • Of echocardio syst PAP > 45 mmHg
  • Re HartsKathé gemid. PAP > 25 mm Hg
 • Ofwel: Haematocriet > 50 %

  3. Nachtelijke Hypoxemie

Nachtelijke Hypoxemie in > 30% van de tijd van een registratie van min 8uur
Met tevens:

 • Ofwel: pulmonale hypertensie
  • Via onbetwistbare kliniek
  • Of echocardio syst PAP > 45 mmHg
  • Re HartsKathé gemid PAP > 25 mm Hg
 • Ofwel: Haematocriet > 55%
 • Eventueel aan te vullen met een desaturatie bij inspanning (6 min wandeltest)
 • Die bevestigd wordt na 3 maanden.
 • Voor vulcompressor of draagbare concentrator

  4. Mucoviscidose

 • PaO2 <65 mmHg

OF

 • 6 min wandeltest: desaturatie
 • Direct goedkeuring voor 1 jaar.

Zuurstof zonder terugbetaling


Zuurstoftherapie zonder terugbetaling blijft mogelijk. Twee vormen:
 

Gasvormige zuurstof
Nuttig voor patiënten die slechts zeer weinig zuurstof nodig hebben, en zich bijv. geruster voelen als er een fles in huis staat.

 • Via de apotheker af te spreken.
 • Er moet een kostprijs betaald worden voor:
  • huurgeld van de flessen
  • per levering
  • voor het vullen van de flessen

Concentratoren buiten conventie

 • Ze kunnen gehuurd worden.
 • Meer geschikt voor frequenter gebruik.
 • Te overleggen met de apotheker.