Veelgestelde vragen
 

Wat moet ik meebrengen voor het onderzoek?

  1. Identiteitskaart: nodig voor een correcte inschrijving en identificatie in het ziekenhuis.
  2. Aanvraag van de huisarts of specialist: dit vermeldt de aard van het onderzoek, het waarom en de gegevens van de aanvragende arts. Zonder dit formulier kan uw onderzoek niet doorgaan.

Hoe bereid ik me voor op het onderzoek?

Dit hangt af van het soort onderzoek. We verwijzen u voor dit antwoord door naar de rubriek ‘behandelingen en onderzoeken’.

Wanneer krijg ik de resultaten van mijn onderzoek?

Na het onderzoek wordt het beeldmateriaal door de radiologen bekeken en wordt er een verslag gemaakt. Dit verslag gaat via internet of via de post naar de aanvragende arts.

  • Röntgenfoto’s, echografie of mammografie via de huisarts aangevraagd? U kunt na het onderzoek in de wachtzaal van het secretariaat wachten, dan krijgt u de uitslag mee. U kunt er ook voor kiezen om dit te laten opsturen.
  • CT of NMR-scan? Het duurt enkele werkdagen om deze verslagen te maken. Dit door de complexiteit van het onderzoek.
  • U kunt uw beelden zelf bekijken. Dit kan vanaf de volgende werkdag, na 14 uur.
    Surf naar http://pacsonweb.mznl.be. Kies 'Ik ben patiënt'. Het referentienummer vindt u op de brief die u gekregen hebt na uw onderzoek.

Ik wil graag mijn onderzoeken op Cd-rom laten zetten voor mezelf of derden?

(Kinesist, arbeidsgeneeskundige onderzoeken en voor een second opinion op eigen initiatief,…).
Dit is mogelijk. U betaalt hiervoor 10 euro.

Wat doen in geval van zwangerschap of mogelijke zwangerschap?

In geval van een (mogelijke) zwangerschap dient u de aanvragende arts en de medewerker van de dienst medische beeldvorming hiervan op de hoogte te brengen. Bepaalde onderzoeken zijn immers schadelijk voor het ongeboren kind.

  • Echografie: onschadelijk voor het ongeboren kind
  • NMR-scan: kan vanaf drie maanden zwangerschap in samenspraak met de aanvragende arts en radioloog
  • Röntgenfoto’s, CT, mammografie en röntgencontrastonderzoeken: schadelijk voor het ongeboren kind