De kinder- en jeugdpsychiatrie richt zich op kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met (een vermoeden van) psychiatrische stoornissen. De kinder- en jeugdpsychiater legt zich toe op het onderzoeken, adviseren en behandelen van emotionele, gedrags-, ontwikkelingsproblemen. In het werken met kinderen en jongeren worden hun ouders, broers en zussen en waar nodig het schoolteam en andere hulpverleners, betrokken.

Voorbeelden van psychiatrische aandoeningen bij kinderen en jongeren zijn ADHD, autisme, psychose, depressie, antisociaal gedrag,…