Mag mijn partner meekomen op consultatie?

Partners van zwangere patiënten mogen meekomen tijdens volgende consultaties:

 • 8 weken (bij de vroedvrouw)
 • 12 weken
 • 20 weken
 • 30 weken

Partners van patiënten die in een fertiliteitstraject zitten, mogen meekomen bij volgende consultaties:

 • De eerste fertiliteitsafspraak
 • Bespreking van de onderzoeken betreffende fertiliteit

Op andere consultaties bij gynaecologie en bij de vroedvrouwenconsultatie is uw partner niet welkom, met uitzondering van besprekingen omtrent oncologische diagnoses en behandelingstrajecten.

Bij info over arbeid en bevalling en tijdens de borstvoedingsles bij de dienst materniteit is uw partner wel welkom

Hoe verloopt dit praktisch indien uw partner meekomt op consultatie?

U en uw partner gaan samen op het afgesproken tijdstip via de toegangspoortjes van het ziekenhuis naar binnen. Indien het niet druk is in de wachtzaal van gynaecologie, kunt u samen met uw partner wachten tot het moment van uw consultatie. Indien het druk is in de wachtzaal zal een secretariaatsmedewerker aan uw partner vragen om even buiten op de parking te wachten (in uw auto). Uw partner zal via uw identiteitskaart via de toegangspoortjes naar binnen kunnen op het moment dat u hem/haar een seintje geeft. Na de consultatie verlaten jullie samen het ziekenhuis.

Aanwezigheid partners bij bevalling

 • Een partner die covid positief is, mag wel bij de bevalling aanwezig zijn, maar dient na de bevalling het ziekenhuis te verlaten. Hij/zij mag hierna niet op bezoek komen.
 • Indien de moeder covid positief is, dient de partner zich ook te laten testen. Indien blijkt dat de partner positief is, mag hij/zij bij de bevalling aanwezig zijn. Daarna dient hij/zij het ziekenhuis te verlaten en is er geen bezoek meer toegestaan.
 • Een gezonde partner van de moeder mag bij de bevalling aanwezig zijn. De partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen:
  • De partner blijft tijdens het volledige ziekenhuisverblijf overnachten en kan 1 keer per dag naar huis. Rondlopen in de gangen van de materniteitsafdeling moet tot een minimum beperkt worden. Let op, blijven slapen kan enkel als de moeder voor een éénpersoonskamer kiest. Blijven slapen op een tweepersoonskamer, ook al lig je alleen, is niet mogelijk.
  • Als de partner liever niet blijft overnachten, kan hij/zij 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet. Het bezoek mag enkel op de kamer, niet in de gangen.

Draag altijd je chirurgisch mondmasker

In het gehele ziekenhuis is het verplicht om een chirurgisch mondmasker te dragen. Deze regels zijn dus ook geldig voor elke consultatie op gynaecologie, alsook bij opname wordt gevraagd dat u en uw partner een chirurgisch mondmasker dragen.
 

Nagaan of u mogelijks Covid19-besmet bent

Alle patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis, worden gescreend met een neuswisser. Dit om na te gaan of u drager bent van het coronavirus.
 
1. U bent hoogzwanger of komt op raadpleging
Als u hoogzwanger bent (> 37 weken) of als u op de raadpleging verwacht wordt en u heeft:
 • neus- of keelklachten EN koorts
 • pijn op de borst- of ademhalingsklachten EN koorts
 • smaak en/of geurverlies 
 • recent contact met iemand die positief getest is geweest 
dan vragen we u om contact op te nemen met de dienst verloskunde (raadpleging of verloskamer). Dan kunnen we bekijken wat mogelijk is, en zo nodig testen inplannen.
 
2. U komt voor een geplande opname (keizersnede, inleiding, cerclage)

Uw opname is 2 of meer dagen op voorhand gepland?
U wordt enkele dagen voor uw opname gebeld om een afspraak te maken voor het afnemen van een wisser. Deze wisser wordt 2 dagen voor uw opname afgenomen zodat resultaat bekend is bij uw opname. Bij een positieve wisser (wat betekent dat u besmet bent met het coronavirus) wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

3. U komt voor een ongeplande opname
Bij een ongeplande opname wordt, op het moment van opname, een neuswisser afgenomen. De vroedvrouw gaat vervolgens samen met u na of er mogelijks tekenen zijn van een besmetting. 
 
Keuze voor een CT-scan
Wanneer een CT-scan nodig zou zijn, hoeft u zich geen zorgen te maken over de stralingsbelasting voor uw baby. Het is een lage dosis CT en de risico’s voor uzelf en uw baby zijn te verwaarlozen. Uw toestemming wordt telkens op voorhand gevraagd.

Het is belangrijk om na te gaan of u besmet bent voor volgende redenen:

 • Als u weet of u besmet bent, kunnen u en uw partner extra voorzorgen nemen om de pasgeboren baby niet te besmetten: bij verzorging en voeding van de baby vooraf uw handen wassen, en een masker te dragen. Als baby ligt te rusten, dient de baby liefst minimaal 2 meter van de ouders verwijderd te zijn (in de ziekenhuiskamer kan dit in de babybox).
 • Gezonde en besmette patiënten worden apart verzorgd.
 • Om onze medewerkers niet aan onnodige risico’s bloot te stellen.

Bezoek

Kraamafdeling: 

 • Bezoek is niet toegelaten. Enkel partner mag langskomen. 
 • Inwonende kinderen van een pas bevallen moeder mogen één keer tijdens de verblijfsperiode op bezoek komen.
 • Partner mag 1x/etmaal het ziekenhuis verlaten bij overnachting/rooming-in

Neonatologie: 

 • Bezoek is niet toegelaten. Inwonende zusjes en broertjes zijn niet toegelaten. 
 • Elke ouder mag één keer per dag op bezoek komen, onbeperkt in duur. Bij borstvoeding dienen er afspraken met de afdeling gemaakt te worden.
 • Bezoekuur: 24u/24u en onbeperkt in tijd

Veelgestelde vragen bij zwangerschap en het Coronavirus

1. Welk effect heeft het coronavirus op mij?

Belangrijk om te onthouden is dat zwangeren volgens de huidige evidentie niet vatbaarder zijn voor COVID-19 en dat primaire preventie essentieel is. Wanneer een zwangere toch een COVID-19 infectie tijdens de zwangerschap doormaakt, is het op risico een ernstig verloop groter: frequentere opname op intensieve zorgen, hogere nood aan invasieve beademing (incl ECMO). De zwangerschapsuitkomst wordt vaker gecompliceerd door vroeggeboorte, een sectio caesarea en maternale sterfte.

Mag ik gevaccineerd worden als ik zwanger ben, borstvoeding geef, of een kinderwens heb? Ja dat mag. Lees hier alle info hierover.
 

2. Als ik geïnfecteerd ben met coronavirus, wat is het effect op mijn baby?

Er zijn weinig gegevens. Er is tot nu geen bewijs voor een verhoogd risico op miskraam of op overdracht van het coronavirus naar de ontwikkelende baby toe. Het is dus onwaarschijnlijk dat het virus afwijkingen zal veroorzaken bij je baby.
 

3. Hoe kan ik het risico om het coronavirus op te lopen verkleinen?

 • Was je handen met zeep en water meerdere keren per dag, en voor minstens 20 seconden.
 • Was je handen altijd wanneer je thuis komt of op het werk komt.
 • Gebruik ontsmettingsgel wanneer zeep en water niet voorhanden zijn.
 • Bedek je mond en neus met een papieren zakdoekje wanneer je hoest of niest.
 • Werp gebuikte zakdoekjes onmiddellijk weg in de vuilbak en was nadien je handen.
 • Hou afstand bij contact met personen die zich ziek voelen.

Moedig alle familieleden aan om dezelfde voorzorgen toe te passen.
 

4. Raadpleging

 • Alle geplande afspraken gaan door, zowel bij vroedvrouw als gynaecoloog.
 • We proberen het aantal patiënten  in de wachtzaal te spreiden, mogelijk word je daarom gevraagd om op een ander tijdstip te komen.
 • Heb je klachten? Bel naar het secretariaat of de verloskamer VOOR je naar het ziekenhuis komt. We bekijken of het nodig is dat je komt en wanneer.
   

5. Bevalling en/of zwangerschapsklachten

Indien je denkt te moeten bevallen en/of je andere zwangerschapsklachten hebt: eerst contact opnemen met de verloskamer: vroedvrouw zal met jou overleggen of je naar het ziekenhuis moet komen.

Overdag (7-21u): via hoofdingang ziekenhuis, temperatuur wordt gemeten:

 • normaal: je mag doorgaan naar de verloskamer
 • als 38°C of meer: je krijgt een masker en wordt opgenomen in de speciale verloskamer

Nacht (21-7u, weekend 8u): aanmelden spoed, temperatuur wordt gemeten:

 • normaal: je mag doorgaan naar de verloskamer
 • als 38°C of meer: je krijgt een masker en wordt opgenomen in de speciale verloskamer

Ben je getest op Covid-19 en positief? Gelieve dit ALTIJD  te melden!! Op de verloskamer is bij vermoeden of bewezen Covid-19 een speciaal hiervoor ingerichte verloskamer in orde gebracht.

Telefoon verloskamer

07:00-22:00: 011 826 289

22:00-07:00:  011 826 290

Zet de arbeid door en ga je bevallen? Dan wordt de zorg op een gestandaardiseerde wijze in het ziekenhuis opgestart. Elke afdeling heeft hiervoor een plan van aanpak.

Bij besmetting met het coronavirus is het niet per se noodzakelijk om een keizersnede uit te voeren. De gynaecoloog zal hierover beslissen afhankelijk van de toestand van moeder en kind.
 

6. Als ik ziek ben, is er dan het risico om  het coronavirus door te geven onmiddellijk na de bevalling?

Er is weinig tot geen informatie beschikbaar over de wijze van aanpak onmiddellijk na de bevalling. Er is nauwelijks informatie over overdracht van het virus naar de foetus bij vrouwen die in het derde trimester van de zwangerschap besmet raakten. De beperkte informatie toont aan dat het virus niet in het vruchtwater werd teruggevonden, en dus de baby’s niet besmet waren.
 

7. Als ik ziek ben, is dan direct huid-huid contact met de baby na de bevalling mogelijk?

De meningen hierover zijn verdeeld. Meestal adviseert men om het huid-huid contact te vermijden. Hierover gebeurt er best overleg met de kinderartsen in het ziekenhuis.

Het dragen van een mondmasker is in deze situatie noodzakelijk.
 

8. Kan ik borstvoeden na infectie met het coronavirus?

Tenzij je ernstig ziek bent ten gevolge van een corona infectie, is borstvoeding mogelijk en aan te raden.

Er is voorlopig geen aanwijzing dat het coronavirus via moedermelk wordt overgedragen. De voordelen van borstvoeding zijn belangrijker dan de mogelijke risico’s van een overdracht van het virus via de moedermelk naar de baby toe.

De volgende maatregelen verdienen aanbeveling:

 • Was goed je handen voordat je de baby, de afkolfmachine of de flesjes aanraakt.
 • Draag een mondmasker tijdens het borstvoeden.
 • Volg de instructies voor het correct reinigen van de kolfmachine na elk gebruik.

Anderzijds kan je overwegen om iemand te vragen om de afgekolfde melk toe te dienen, vb. als je ernstig ziek bent.
 

9. Wat doe ik wanneer ik:

a) denk in contact te zijn gekomen met het coronavirus?

Je neemt contact op met je huisarts en volgt het plan dat in samenspraak met het ziekenhuis werd uitgewerkt. Indien de huisarts meent dat een corona-besmetting waarschijnlijk is, worden de routine-afspraken (hieronder vallen ook echo’s) waar mogelijk 2 weken verlaat. Dit kan meestal zonder probleem – bespreek dit telefonisch met je gynaecoloog.

b) een bewezen corona-infectie heb?

Het ziekenhuis heeft een plan van opvang voor jou en je baby uitgewerkt wanneer je moet bevallen of dringende hulp nodig hebt.        

Routine-afspraken worden na bespreking met je gynaecoloog 2 weken verlaat waar mogelijk.

Als je geen afspraak hebt binnen 4 weken na je ziekte, neem je best contact op voor een extra echo om de groei van je kindje te controleren. Er zijn vooralsnog geen bewijzen dat Covid-19 een negatieve invloed heeft op de groei. Dit kennen we echter wel van andere virussen, daarom willen we uit voorzorg de groei extra goed opvolgen.

10. Moet ik preventief verwijderd worden uit mijn werkomgeving?

Tot op heden zijn er geen maatregelen uitgevaardigd waardoor je preventief uit je werkomgeving dient te worden ontzet.

Zwangere zorgverleners  moeten worden verwijderd (eventueel administratieve taken) krijgen indien:

 • ernstige co-morbiditeit aanwezig 
 • contact met bewezen Covid positieve patiënten (contact met COVID-19 patiënten moet vermeden worden)
 • zwangerschapsduur > 28 weken (omdat er dan meer risico is op maternale complicaties en/op vroeggeboorte)
 • voor wat betreft het eerste trimester zijn er op dit moment nog geen gegevens die wijzen op een verhoogd risico
 

Bovenstaande adviezen kunnen aangepast worden naargelang meer bekend wordt over dit virus.

 

Referenties