Een PRAGTige start

Elke baby verdient een goede start in het leven. Dat is wat elke ouder wil voor zijn kind. Soms hebben toekomstige ouders graag extra ondersteuning tijdens de zwangerschap. Daarom hebben verschillende partners, waaronder het Mariaziekenhuis, samen het PRAGT-netwerk opgebouwd met als doel de mama (en partner) bijkomend te ondersteunen tijdens de zwangerschap en hen voor te bereiden op de komst van hun kindje.

 

een_pragt-mama_vertelt_haar_verhaal


Wie kan er bij PRAGT terecht?

Aanstaande ouder(s) die nood hebben aan extra ondersteuning tijdens de zwangerschap. Dit omdat ze onzeker zijn, het wat moeilijk hebben of met vragen worstelen. Deze begeleiding gebeurt steeds in onderlinge overeenkomst met de ouder(s), waarbij er samen met hen gezocht wordt naar ondersteuningsmogelijkheden.
 

Bijkomende ondersteuning door PRAGT, hoe werkt het?

PRAGT-ouder(s) krijgen zorg die aangepast wordt aan de specifieke noden van het gezin, en steeds in overleg. Er worden verschillende stappen ondernomen:

  1. De ouder(s) worden aangemeld bij PRAGT. De aanmelding kan gebeuren door alle betrokkenen die oordelen dat de ouder(s) extra begeleiding kunnen gebruiken. De huisarts is vaak een belangrijke spilfiguur in dit verhaal. Aanmelding kan enkel mits goedkeuring van de ouder(s).
  2. Vervolgens worden de ouder(s) uitgenodigd in het Mariaziekenhuis voor een kennismakingsgesprek. Een medewerker van de sociale dienst of het diensthoofd van materniteit bekijkt samen met de ouder(s) welke netwerkpartners een rol kunnen opnemen in de ondersteuning.
  3. Na het overleg wordt een zorgplan op maat uitgewerkt. Vaste partners die betrokken worden zijn de gynaecoloog, de huisarts, Kind en Gezin en de eerstelijnsvroedvrouw. Per casus wordt er bekeken welke andere partners betrokken worden. 
  4. Concrete acties worden uitgeschreven en opgevolgd. 
  5. Na de bevalling wordt de zorg geëvalueerd en wordt er een nieuwe coördinator aangesteld die de zorg op zich neemt na ontslag uit het ziekenhuis.
     

Netwerk

PRAGT is uitgegroeid tot een netwerk met tal van partners dat zich uitstrekt over heel Noord-Limburg. De coördinatie van PRAGT gebeurt in het Mariaziekenhuis. Intussen hebben alle omliggende gemeentes, OCMW’s, de Welzijnsregio, Huizen van het Kind en nog vele andere organisaties binnen de regio Noord-Limburg zich achter het project geschaard. Hierdoor wordt de opvolging en begeleiding tijdens en na de zwangerschap gewaarborgd en reikt de begeleiding veel verder dan enkel binnen de ziekenhuismuren.
 

Heb je vragen over PRAGT of wil je graag iemand (of jezelf) aanmelden?

Dit kan door een e-mail te sturen naar pragt@mznl.be. Je e-mail komt terecht bij Lien (coördinator Pragt) en Mieke (sociale dienst). Zij nemen vervolgens contact op om een kennismakingsgesprek te plannen.