Ombudsdienst

Hebt u een vraag, suggestie, klacht of melding van een (bijna) incident voor de ombudsdienst? Dan kunt u dat melden door:

 • te e-mailen naar ombudsdienst.mzh@noorderhart.be
 • het formulier dat u in onze wachtzalen of in de onthaalbrochure vindt, in te vullen en te deponeren in de postbus in de inkomhal.

U kunt ook een afspraak maken met de ombudsman:

  Luc Martens (Blok B, niveau 3)
  Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13 tot 16 uur
  Tel. 011 82 61 76 of ombudsdienst.mzh@noorderhart.be 
 

Wat kunt u van de ombudsman verwachten?

 1. Hij beantwoordt uw vragen over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie.
 2. Hij verzamelt uw suggesties die kunnen leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
 3. Hij bemiddelt bij uw klachten om een mogelijke oplossing te bereiken. Klachten kunnen verband houden met de rechten van de patiënt.
 4. Hij informeert u over de verdere mogelijkheden als uw klacht niet is opgelost.
 5. Hij bevordert de communicatie tussen u en de zorgverlener om aanvullende informatie en/of advies te krijgen.
 6. Op basis van uw klachten en suggesties geeft hij aanbevelingen aan het ziekenhuis.
  Zo kan een herhaling van een tekortkoming of (bijna) incident vermeden worden.

De dienstverlening van de ombudsman is neutraal, onpartijdig en volledig gratis.
 

Wat gebeurt er met uw melding?

 • Suggesties worden door de ombudsman overgemaakt aan de juiste medewerkers en/of de directie van het ziekenhuis. Uw suggestie kan helpen om de kwaliteit te verbeteren.
 • Klachten worden door de ombudsman behandeld volgens de klachtenprocedure van het Mariaziekenhuis.
 • (Medische) (bijna) incidenten worden door de ombudsman anoniem geregistreerd. In samenspraak met u kan beslist worden om de melding door te geven aan de dienst kwaliteit van het ziekenhuis, die verbeteracties formuleert om herhaling te voorkomen.
  Een medisch incident is een onbedoelde gebeurtenis die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek. Soms worden ook de termen 'medisch ongeval, 'medische fout' of 'onbedoelde schade' gebruikt.