We hebben ons NIAZ-kwaliteitslabel op zak!

7 februari 2018
We zijn erg fier want we hebben sinds vandaag ons eerste NIAZ-kwaliteitslabel op zak. Dit kwaliteitslabel houdt in dat het ziekenhuis op onpartijdige wijze aantoont dat het hoogstaande kwalitatieve zorg biedt in een cultuur van continue verbetering. We behaalden dit label na een grondige en diepgaande kwaliteitsaudit die plaatsvond einde november 2017. Het ziekenhuis werd tot in de puntjes doorgelicht, en het hele team is dan ook supertrots op haar score van 96%: een uitmuntend resultaat!
 

Iedereen op de rooster

In november beoordeelde een team van 8 deskundigen van de externe, onafhankelijke organisatie NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) gedurende vier dagen het Mariaziekenhuis. Dat deden ze aan de hand van meer dan 2000 criteria over alle facetten van kwaliteitsvolle zorg zoals de planning en uitvoering van onderzoeken en behandelingen, de toepassing van de patiëntenrechten, de veiligheid van apparatuur, handhygiëne… maar ook over goed bestuur en leiderschap, de veiligheid voor medewerkers, het HR-beleid, of het ziekenhuis in staat is om adequaat te reageren bij het optreden van een ramp, en nog veel meer… Iedereen die een rol speelt in de processen kon bevraagd worden, ook onze patiënten en huisartsen.
 
Het hele Mariaziekenhuis-team (met medewerkers, artsen, directie, raad van bestuur, vrijwilligers, stagiair(e)s…) heeft zich de afgelopen jaren voorbereid op de spannende auditweek. Dat deden ze door de werking te beoordelen en vervolgens doelgericht te verbeteren. “Zeggen we wat we doen, en doen we wat we zeggen?” is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 
 

Kwaliteitsdenken als onderdeel van de dagelijkse werking

In de gezondheidszorg is kwaliteitsdenken niet weg te denken. De tijdsgeest brengt met zich mee dat ziekenhuizen zich dagelijks kwalitatief moeten verbeteren en zich meer en meer extern moeten verantwoorden. Het behalen van het kwaliteitslabel is geen sluitstuk van een lange periode. Het is de start van een nieuwe beweging, waarbij kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg op de eerste plaats staat. Waarbij we een goed evenwicht vinden tussen gestandaardiseerde zorg en zorg op maat van de patiënt. Ons motto ‘Mensen zorgen voor mensen’ indachtig.
 

Enkele opvallende resultaten

In het auditrapport stonden enkele aspecten van de zorg die de auditoren speciaal zijn opgevallen. Een greep daaruit:
 • Allerlei initiatieven op vlak van veiligheid van de zorg trokken de positieve aandacht van de auditoren. Bijvoorbeeld het antibioticabeleid, het periodiek onderhoud van apparatuur, de preventie van doorligwonden, het beleid om valincidenten te voorkomen, de toepassing van handhygiëne, de identificatie van patiënten, het centraal melden en behandelen van incidenten, het beleid rond infectiepreventie en -beheersing, de toepassing van de safe surgery checklist, het bloedtransfusiebeleid, de toepassing van specifieke maatregelen rond hoogrisicomedicatie, de overdracht van informatie, het voorbereid zijn op noodsituaties zoals bij brand, uitval van de ICT, de elektriciteit en de uitval van water.
 • Ook het onthaal van nieuwe medewerkers viel op. Zo waren de auditoren enthousiast over de vormingsweek voor nieuwe medewerkers, waarin zij gedurende een hele week een vast vormingsprogramma kunnen volgen met onderwerpen zoals bloedtransfusiebeleid, ziekenhuishygiëne, privacy en beroepsgeheim, agressie en communicatie, brandblusoefeningen…
 • Speciale complimenten waren er voor preventie en gezondheidsbevorderende initiatieven en de geboden gezondheidsinformatie.
  • De teaching class waarin valpreventie centraal staat als gezondheidsbevorderend initiatief, waarin familie, mantelzorgers en patiënten worden geëduceerd over de risico’s op vallen en hoe ermee om te gaan.
  • Het perinatale netwerk voor sociaal zwakkere zwangere vrouwen, met als doel preventieve en gezondheidsbevorderende interventies vroegtijdig in te zetten om de problemen tijdens de zwangerschap bij kwetsbaren in de samenleving te signaleren en te voorkomen.
  • De projecten van een voorkamerfibrilatieverpleegkundige: zij screent alle patiënten die bekend zijn met een VKF in het ziekenhuis, en gaat na of het beleid rond bloedstolling en overbrugging goed wordt opgevolgd.
  • De inforeeks ‘Het Mariaziekenhuis spreekt’, waarin een groot publiek periodiek geïnformeerd wordt door artsen uit het Mariaziekenhuis over algemene medische thema’s. Zo worden (zorg)consumenten actief betrokken en geïnformeerd zodat zij de gelegenheid hebben om hun afwegingen te maken bij een besluit tot een interventie of voorlichting over een gezondheidsbevorderende situatie.


Enkele betrokkenen aan het woord

Prof. dr. Bernard Himpens, algemeen directeur 
“Onnoemelijk trots ben ik op het volledige Mariaziekenhuis-team. Na jarenlange voorbereiding is het nu dankzij hen allemaal dat we nu ook officieel kunnen aantonen dat wij kwalitatief hoogstaande zorg bieden met continue aandacht voor patiëntveiligheid en continu verbeteren. 96% op het rapport, dat is een ongelofelijk mooi resultaat."
 
Jos Bollen, kwaliteitscoördinator
“Na de audit sprak een aantal medewerkers en artsen me spontaan aan om te vertellen dat er heel wat verbeterd is in ons ziekenhuis en dat ze hieraan willen ‘vasthouden’. Dit maakt me enorm fier op ons ziekenhuis en het is tegelijk ook veelbelovend voor de toekomst!”
 
Dr. Rik Verroken, hoofdarts 
"Enorm trots en dankbaar tegelijk ben ik, dat wij in zo een korte periode van de artsen het vertrouwen hebben gekregen om deze uitdagende oefening in verandermanagement tot een goed einde te brengen. Ik heb kunnen vaststellen hoe snel we van elkaar kunnen leren door de moeite te doen om naar elkaar te luisteren. Als we nu aan de andere kant van de accreditatie de verantwoordelijken nog zouden kunnen overtuigen dat de meeste veranderingen ook zonder vinkjes kunnen, dan weet ik wel zeker dat de veranderingen ook duurzaam kunnen geborgd worden en dit onder het motto: less is more".
 
Sofie Peeters, verpleegkundig diensthoofd daghospitaal
“Elke dag van de auditweek kregen we bezoek van de auditor. Na vijf vragenrondes was hij er echt wel van overtuigd: “Mevrouw, u heeft een zeer goed georganiseerde afdeling die een enorme rust uitstraalt!”
 
Een anonieme patiënt
"Toen ik opgenomen was in het ziekenhuis, werd ik bevraagd door een auditor. Alledaags is dat niet, en ik moet toegeven dat het wat raar was in het begin. Hij vroeg me of tijdens mijn opnamegesprek mijn thuismedicatie werd overlopen, of ik wist hoe ik een klacht moest indienen wanneer dat nodig zou zijn, en of ik brochures over mijn behandeling heb ontvangen. Dat kon ik allemaal bevestigen. Toen ik het wat beter kon plaatsen, gaf het me een heel geruststellend gevoel dat ik me in een ziekenhuis bevond waar kwaliteit en patiëntveiligheid heel hoog in het vaandel gedragen wordt. "
 
Dr. Jan Dominicus, huisarts 
"Als huisartsen vinden wij een open en vlotte communicatie met het ziekenhuis heel belangrijk. We zijn een team in de zorg van de patiënt. Overleg en bijsturen is essentieel. Daarom vond ik fijn om als huisarts uitgenodigd te worden door de mensen van de audit. Proficiat met de behaalde accreditatie."
 

Wat is NIAZ-Qmentum?

Het NIAZ maakt gebruik van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Daarbij staat de Q voor kwaliteit, en mentum voor momentum: tijd voor kwaliteit.
Het NIAZ voorziet voor het ziekenhuis een aantal Qmentum-normensets, waarin criteria zijn omschreven als hulpmiddel om dagelijks systematisch te werken aan een betere kwaliteit en of dit alles op een effectieve manier wordt bestuurd.
Het NIAZ begeleidt het ziekenhuis en coördineert de externe audit om vervolgens op basis van het auditrapport te besluiten of de instelling het kwaliteitslabel waardig is. 
 
Het kwaliteitslabel is 4 jaar geldig. Daarna kan het verlengd worden na een nieuwe externe audit.
 
Meer info over NIAZ: www.niaz.be
 
Dhr. Kees Van Dun, directeur NIAZ & prof. dr. Bernard Himpens, algemeen directeur Mariaziekenhuis