Transparantie in de zorg: verslagen zorginspectie op onze website

25 juni 2014

Het Mariaziekenhuis zet ten volle in op transparantie van de kwaliteit van de geleverde zorg. We publiceren, naast de resultaten van kwaliteitsindicatoren, ook de rapporten van de Zorginspectie integraal op onze website.

In 2013 werd het chirurgisch zorgtraject geëvalueerd. Tot dit zorgtraject behoren de chirurgische diensten, het operatiekwartier, de afdeling centrale sterilisatie en de bloedtransfusie.

Bij de eerste controle werd door de Zorginspectie opgemerkt dat bepaalde sterilisatieprocessen mogelijk een risico zouden kunnen inhouden. Ook werd vastgesteld dat sommige patiënten geen polsbandjes droegen. Bij één patiënt werd genoteerd dat het pre-operatief dossier onvolledig was. We namen onmiddellijk een aantal maatregelen om te voldoen aan die verbeterpunten. Zo hebben we de interne afspraken aangepast en ook een toestel laten verwijderen uit de sterilisatieafdeling. De resultaten werden periodiek opgevolgd en geëvalueerd door een interne audit.

De hercontrole door de Zorginspectie bevestigde dat alle verbeterpunten gerealiseerd waren. Het Mariaziekenhuis kreeg een 100% positief rapport.
 
We werken aan continue kwaliteitsverbetering en blijven hier steeds transparant over communiceren.