Opnieuw zeer goede score in de zorg voor borstkankerpatiënten

12 januari 2015

Opnieuw werden vanuit het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) de resultaten voor borstkanker bekend gemaakt. De resultaten van de periode 2009-2011 tonen aan dat het Mariaziekenhuis wederom niet moet onderdoen voor grotere ziekenhuizen, als het gaat over uitstekende zorg voor borstkankerpatiënten.

Wanneer we de resultaten van het Mariaziekenhuis vergelijken met de Vlaamse ziekenhuizen, zien we dat het Mariaziekenhuis voor de gecorrigeerde vijfjaarsoverleving met een percentage van 86,5% het hoogste cijfer haalt van Vlaanderen. Uit alle indicatoren met betrekking tot overlevingskansen is deze indicator, onzes inziens, de belangrijkste. Deze indicator corrigeert namelijk de vijfjaarsoverleving voor leeftijd en het stadium waarin de kanker zich bevindt.

Om een goed beeld te krijgen van de behandeling van de borstkanker, dient er een statusbepaling (indicator 1), een weefselbepaling (maligniteit - indicator 2) van de tumor en een mammografie en/of borstechografie (indicator 3) te gebeuren. Op deze drie indicatoren scoren we eveneens zeer goed: respectievelijk 97,7%, 97,4% en 98,1%.

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat het Mariaziekenhuis voor alle indicatoren de vooropgestelde richtwaarden haalt, ook voor de indicatoren waar we vorige keer deze richtwaarden niet behaalden.

VIP²

Om een zicht te krijgen op de resultaten en de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen, is er het Vlaams Indicatorenproject (afgekort VIP²). In dat project zijn er een aantal ‘kwaliteitsindicatoren’ afgebakend. Met zo'n indicator kan een ziekenhuis een welbepaald onderdeel van zijn kwaliteit meten en uitdrukken in een cijfer. En dat vergelijken met de resultaten van andere ziekenhuizen. Elke indicator moet wel goed gekaderd worden.

  >> Bekijk onze volledige resultaten.


Infoavond over borstkanker: "Mijn leven stopt niet na borstkanker".

Op donderdagavond 12 februari organiseert het borstcentrum van het Mariaziekenhuis een infoavond over borstkanker.
U bent van harte welkom!

  >> Meer informatie & inschrijven