Mariaziekenhuis scoort erg goed in het rapport geboorte en bevalling in Vlaanderen

13 november 2018
Elk jaar publiceert het Vlaamse SPE, Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, een rapport met de belangrijkste trends in geboorte en bevalling. In dat rapport zien we dat de dienst gynaecologie-verloskunde van het Mariaziekenhuis opvallend goede cijfers kan voorleggen voor het aantal keizersneden. Ook voor inducties (inleidingen) zit het goed, ook op Vlaams niveau, met voor beide criteria een top tien plaats. Deze goede cijfers zijn te danken aan een consequent beleid met de bewuste keuze voor een natuurlijke bevalling. Alle 63 Vlaamse kraamklinieken zijn opgenomen in het onderzoek.  
 

In de top 10 van de Vlaamse ziekenhuizen 

Het beste scoort het ziekenhuis op het lage aantal keizersneden. Slechts 155 van de 961 bevallingen was een keizersnede (16,2%). Dit levert het Mariaziekenhuis een vierde plaats op in de rangorde.  
“Wij proberen als team, dat bestaat uit het bevallend koppel, de vroedvrouwen en de gynaecologen samen, met het nodige geduld interventies waar mogelijk te mijden”, aldus dr. Annick Corremans. 
De dienst kan ook erg goede cijfers voorleggen over het aantal inleidingen (inducties): slechts 18% van de zwangeren werd ingeleid bij de bevalling. Dat is 6,6% lager dan het Vlaamse gemiddelde, en goed voor een negende plaats. Dit lage aantal komt ook door het uniforme beleid: er wordt enkel ingeleid om een medische reden.  
Ook voor het aantal episiotomies (de zogenaamde ‘knip’) scoort het ziekenhuis erg goed. Het Vlaamse gemiddelde geeft aan dat in 42,3% van de bevallingen ‘geknipt’ wordt. In het Mariaziekenhuis gebeurt dat in slechts 22,6% van de gevallen. Dat is maar liefst de helft minder dan het Vlaamse gemiddelde. 
 

Geboortecijfer daalt 

De dienst gynaecologie-verloskunde sloot het jaar 2017 af met 961 bevallingen waaruit 968 baby’s geboren werden, waarvan 7 tweelingen. Het is trouwens een algemene trend dat het geboortecijfer jaarlijks daalt in Vlaanderen. Dit zet zich door in alle provincies. Zo werden in 2017 7348 baby’s geboren, 307 minder dan in 2016. 
 

Kinderbijslag 

Vanaf januari gaat het nieuwe kinderbijslagsysteem in voege. Of er dan geen uitzondering gemaakt kan worden om de bevalling te plannen? Ook hier worden geen uitzonderingen gemaakt. De dienst kiest resoluut voor een zo natuurlijk mogelijke bevalling.