Mariaziekenhuis heeft laagste aantal keizersnedes in Vlaanderen.

22 augustus 2014

Elk jaar publiceert het Vlaamse SPE, Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, een rapport met de belangrijkste trends in geboorte en bevalling. Uit het pas verschenen rapport over 2013 blijkt dat het Mariaziekenhuis het best scoort in Vlaanderen voor het lage aantal keizersnedes. Met een percentage van 12,2% keizersnedes zitten we ver onder het gemiddelde van 21 %. Nergens in Vlaanderen gebeuren er dus procentueel minder keizersnedes dan in het Mariaziekenhuis. Ook voor inleidingen (inducties) zit het goed met een plaats in de top 10.

Wij kiezen bewust voor natuurlijke bevallingen: een keizersnede kan enkel om medische redenen.

In heel wat zorginstellingen gebeuren nog steeds veel keizersnedes. Uit een bevraging blijkt dat zelfs 15 % van de gynaecologen bereid is om op een verzoek tot keizersnede in te gaan. Dat is in het Mariaziekenhuis niet het geval.

Gynaecoloog Kaat Verbeke benadrukt dat de dienst gynaecologie-verloskunde in het Mariaziekenhuis een uniform en eenduidig beleid voert: “Elke vrouw die bij ons binnenkomt om te bevallen volgt dezelfde procedure, of het nu overdag, ’s avonds, ’s nachts of in het weekend is. Wij voeren enkel keizersnedes uit om medische redenen bijv. een stuitligging bij een eerste kind of als de baby in acuut gevaar is. Er worden dus geen keizersnedes uitgevoerd omdat het ‘iemand beter uitkomt’.”

De dienst gynaecologie-verloskunde sloot het jaar 2013 af met 1003 bevallingen waaruit 1020 baby’s geboren werden, waarvan 17 tweelingen.