Intelligente robot die zelfsturend orthopedische handelingen bij een knie- of heupprothese uitvoert

23 april 2018
Het Mariaziekenhuis in Overpelt, het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk en het AZ Delta ziekenhuis in Roeselare nemen op 23 april als eerste Vlaamse ziekenhuizen dezelfde hoogwaardige operatierobot voor knie- en heupprotheses in gebruik. Opmerkelijk want 2 van deze ziekenhuizen behoren tot hetzelfde, recent opgezette ziekenhuisnetwerk Noordoost Limburg. ‘Door met dezelfde hoogwaardige apparatuur aan de slag te gaan, willen we een heel groot deel van de patiënten in onze zorgregio dezelfde topkwalitatieve zorg aanbieden’ zegt dr. Bernard Himpens algemeen directeur in het Mariaziekenhuis. Ook de patiënten van Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik – het derde ziekenhuis in het netwerk Noordoost Limburg – zullen op zeer korte termijn dezelfde topkwalitatieve zorg aangeboden krijgen. Tot slot is met de komst van de robot in het AZ Delta ziekenhuis in Roeselare ook in West-Vlaanderen dezelfde hoog-technologische zorg aanwezig.
 
Robots worden al langer gebruikt in de operatiezaal, maar nu worden voor de eerste maal in ons land ook intelligente robots ingezet voor de plaatsing van knie- en heupprotheses. Deze primeur vindt gelijktijdig plaats in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, in het Mariaziekenhuis in Overpelt en in het AZ Delta ziekenhuis in Roeselare. 
 
Door in drie ziekenhuizen, waarvan 2 binnen hetzelfde netwerk, met dezelfde hoogwaardige robot aan de slag te gaan, zetten het Mariaziekenhuis, het ZOL en AZ Delta hun intentie en hun ambitie kracht bij om aan zoveel mogelijk patiënten binnen hun zorgregio dezelfde, topkwalitatieve zorg aan te bieden. ‘Dit is echt wel een uniek verhaal’ aldus dr. Himpens. ‘We hebben er heel bewust voor gekozen om beide deze apparatuur aan te kopen zodat de patiënt zo kort mogelijk bij huis kan behandeld worden en dit op een gelijkwaardige manier. Knie- en heupchirurgie zijn erg druk bevraagde disciplines, waardoor de robots in beide ziekenhuizen op volle toeren zullen draaien. Dit rechtvaardigt zeker dat deze ziekenhuizen erin investeren.’
 
Op basis van artificiële intelligentie bezorgt De Mako robot de chirurg niet alleen bijkomende informatie, hij wordt er ook fysiek door bijgestuurd.  ‘Het gaat om intelligente robots die samen met de chirurg operatieve handelingen uitvoeren en imperfecties in de operatie detecteren en bijsturen. Op die manier maken de robots de chirurg beter en wordt de protheseplaatsing optimaal en quasi systematisch perfect ‘ zeggen Prof. dr. Johan Bellemans (ZOL) en dr. Geert Leirs (Mariaziekenhuis), beide orthopedisch chirurgen gespecialiseerd in het plaatsen van knieprotheses. ‘En door het perfectioneren van de postitie van het implantaat zullen we voor onze patienten een betere functionele resultaten kunnen bereiken’, voegen dr . Thomas Luyckx (AZ Delta) en dr. Winnock de Grave (AZ Delta) toe. 
 
In het ZOL zal de Mako robot eveneens ingeschakeld worden bij het uitvoeren van heupprotheses. Prof. dr. Kristoff Corten legt uit: ‘Bij heupprothese chirurgie bewijst de robot vooral zijn nut op vlak van het spiersparende aspect, dat we kunnen maximaliseren. Dit leidt tot een minimaal chirurgisch trauma waardoor de revalidatie wordt bespoedigd en de hospitalisatieduur geminimaliseerd. Door het integreren van de intelligente robottechnologie met het reeds bestaande operatie- en revalidatietraject, zullen de implantaten op een gepersonaliseerde wijze geplaatst worden met mogelijk een langere levensduur van de implantaten tot gevolg. Dit alles leidt niet enkel tot een maximale efficiëntie in de zorg maar ook tot een kostenreductie voor de ziekteverzekering.’
 
Vanuit de ziekenhuisnetwerken die minister De Block recentelijk heeft vooropgesteld, hebben de directies en de diensten Orthopedie van het Mariaziekenhuis en het Ziekenhuis Oost-Limburg een gezamenlijke technologische filosofie ontwikkeld om de kwaliteit van de knie- en heupprothesiologie te optimaliseren. De investeringen die gemaakt werden om deze technologie te introduceren, gaan hand in hand met de investeringen die nodig zijn om een wetenschappelijke validatie te bewerkstelligen door de onderzoeksgroepen van Prof. Corten (Heup traject) en Prof. Bellemans (Knie traject).