Zoals jullie via de media vernemen, is het aantal patiënten dat intensieve zorg nodig heeft nog steeds erg hoog. Dit is zo ook in Noorderhart Mariaziekenhuis. Hierdoor zijn we genoodzaakt om bepaalde reguliere zorg (zoals sommige geplande operaties) uit te stellen. Indien jouw behandeling of onderzoek niet kan doorgaan, word je persoonlijk op de hoogte gebracht. We rekenen op jouw begrip in deze nog steeds zeer moeilijke situatie en excuseren ons voor het ongemak. Hou het veilig en blijf de maatregelen zo goed mogelijk volgen: doe het voor jezelf, je omgeving en voor onze medewerkers!

UPDATE VRIJDAG 26/02/2021 - BEZOEKVERBOD VERLENGD TOT NADER ORDER

Er werd beslist om het algemeen bezoekverbod in Noorderhart Mariaziekenhuis te verlengen tot nader order. Het ziekenhuis wilt geen onnodige risico’s nemen. Dit om de verspreiding van het coronavirus binnen de ziekenhuismuren zoveel mogelijk tegen te gaan.

Dit kan momenteel enkel door bezoekers en begeleiders in ons ziekenhuis zo beperkt mogelijk toe te laten.

Patiënten (update 26/02/2021)

Een "Reisverklaring op eer" kan je hier terugvinden: https://travel.info-coronavirus.be/nl/essentiele-reis

Onze ziekenhuisactiviteiten blijven voorlopig verder lopen zoals voorheen:

 • Consultaties
 • Kritische opnames
 • Ingrepen in het operatiekwartier
 • Opnames in het chirurgisch daghospitaal
 • Ambulante raadplegingen
 • Afspraken op medische beeldvorming (radiologie en nucleaire beeldvorming)
 • Dagopnames in het niet-chirurgisch dagziekenhuis (bv. oncologisch dagziekenhuis)
We willen je in de eerste plaats geruststellen: we verzekeren je dat je met een gerust hart naar het ziekenhuis kan komen.
 
Wie ons ziekenhuis wil betreden, moet een geautomatiseerde toegangscontrole doorlopen.
Patiënten die een afspraak in het ziekenhuis hebben (zowel voor raadpleging, opname, onderzoek als een ingreep), krijgen tijdens de openingsuren van het ziekenhuis toegang door hun elektronische identiteitskaart (eID) of KidsID (elektronische identiteitskaart voor kinderen) in te lezen. Meer informatie over de automatische toegangscontrole vind je hier terug.
 
Draag altijd een chirurgisch mondmasker (stoffen mondmaskers en mondmaskers met ventiel zijn niet toegestaan).
 • Kom op tijd, maar zeker niet te vroeg. 
  We vragen je om in de auto te wachten tot 15 minuten voor de start van je consultatie. Dit om te voorkomen dat er te veel patiënten in de wachtzaal of inkomhal zitten.
 • Ook personen die zich met de auto laten afzetten door een begeleider vragen wij om in de auto te wachten tot 15 minuten voor de start van de consultatie.
 • Ontsmet en was je handen.
  Ontsmet je handen bij het betreden en verlaten van het ziekenhuis. Was bij thuiskomst goed je handen met water en zeep..
Ben je zwanger en heb je vragen over je zwangerschap/bevalling? Op de pagina van gynaecologie vind je meer informatie.

Begeleiding van patiënten (update 26/02/2021)

Als je naar het ziekenhuis komt voor een afspraak, opname of bezoek, dan doe je dit alleen.

Onder strikte omstandigheden kan je wel een beroep doen op een begeleider, mits volgende voorwaarden:
 • Er is slechts 1 begeleider toegestaan indien strikt noodzakelijk, dit alleen als de persoon die je begeleidt minderjarig, minder mobiel, dementerend of verstandelijk beperkt is.
 • Een begeleider/mantelzorger is liefst een gezinslid of iemand uit je vaste bubbel.
 • De begeleider draagt te allen tijde een chirurgisch mondmasker (stoffen mondmaskers en mondmaskers met ventiel zijn niet toegestaan).
 • Indien we merken dat de veilige afstand (1,5 m) niet voldoende kan gerespecteerd worden, vragen we de begeleider om buiten het ziekenhuis te wachten.
 • Het spreekt voor zich dat je begeleider geen symptomen van COVID-19 heeft.

Hier vind je alle informatie terug i.v.m. gynaecologie.

Bezoekers (update 26/02/2021)

Het algemeen bezoekverbod wordt verlengd tot nader order.  Enkel voor specifieke afdelingen is er een zeer beperkte bezoekersregeling mogelijk.
 
Wie ons ziekenhuis wil betreden, moet een geautomatiseerde toegangscontrole doorlopen.
Bezoekers die ons ziekenhuis willen betreden, hebben een QR-code nodig om een toegangspoortje te kunnen openen.
 
Elke patiënt krijgt een unieke QR-code voor zijn bezoeker. Deze code blijft bruikbaar tijdens de hele periode dat een patiënt in het ziekenhuis verblijft. Na ontslag wordt de code automatisch gedeactiveerd. Meer informatie over de automatische toegangspoortjes en QR-code vind je hier terug.
 
Algemene regels die gelden tijdens je bezoek:
 • Ontsmet je handen vóór en na het betreden van de kamer.
 • Draag altijd je chirurgisch mondmasker, ook tijdens de gesprekken op de kamer (stoffen mondmaskers en mondmaskers met ventiel zijn niet toegestaan).
 • Bewaar altijd de nodige afstand en vermijd lichamelijk contact met de patiënt.
 
Voor onderstaande afdelingen is er een zeer beperkte bezoekersregeling mogelijk (tot nader order):
 
PAAZ
 • Één vaste bezoeker die twee bezoekmomenten  van 1 uur per week mag kiezen. Deze bezoekmomenten kunnen van  maandag tot zondag van 18.00 tot 20.00 uur en aanvullend zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.00 uur.  
 • Belangrijk is dat men zich houdt aan het afgesproken uur. Ook als bezoek te laat komt, eindigt het bezoek toch op het oorspronkelijk afgesproken uur. Elke patiënt mag per bezoekmoment maximum 1 uur bezoek krijgen. 
 • Wisselen van was en linnen is toegestaan tijdens deze twee bezoekmomenten.
 • Tot nader order zijn er geen weekenduitgangen
 • Geen kinderen (0 - 18 jaar) toegelaten
 • Een afspraak maak je via de sociale dienst.

Pediatrie

 • Bezoek is niet toegelaten. Inwonende zusjes en broertjes zijn niet toegelaten.
 • Enkel de ouders mogen op bezoek komen (maximaal één ouder op elk moment, afwisselen kan 1x/etmaal, buiten het ziekenhuis)
 • Ouders moeten een FFP2 masker dragen bij het verlaten van de kamer of wanneer een zorgverlener de kamer binnenkomt. Dit FFP2-masker ontvangt de ouder op de afdeling.
 • Beide ouders mogen als begeleider fungeren (ouders mogen elkaar bij rooming-in afwisselen, het afwisselen gebeurt buiten het ziekenhuis)
Materniteit
 • Bezoek is niet toegelaten. Enkel partner mag langskomen.
 • Inwonende kinderen van een pas bevallen moeder mogen één keer tijdens de verblijfsperiode op bezoek komen.
 • Partner mag1x/etmaal het ziekenhuis verlaten bij overnachting/rooming-in.
Neonatologie
 • Bezoek is niet toegelaten. Inwonende zusjes en broertjes zijn niet toegelaten.
 • Elke ouder mag één keer per dag op bezoek komen, onbeperkt in duur. Bij borstvoeding dienen er afspraken met de afdeling gemaakt te worden.
 • Bezoekuur: 24u/24u en onbeperkt in tijd
Palliatieve eenheid
 • Bezoekuren: 24u/24, 7d/7, duur onbeperkt
 • Max. 4 vaste bezoekers per patiënt inclusief partner per dag (alleen voor 1ste graad en/of mantelzorger)
 • Max. 2 bezoekers tegelijk in de patiëntenkamer per bezoekmoment. Tijdens het bezoek is een chirurgisch mondmasker verplicht.
 • Eigen kinderen (jonger dan -18 jaar) zijn onder begeleiding van een volwassene toegelaten.
 • Indien het eigen kind  <  16 jaar is, wordt deze niet meegerekend met het max. aantal bezoekers/dag.
 • Kinderen, ongeacht de leeftijd, dragen steeds een mondmasker. Ze mogen de kamer en de afdeling niet verlaten zonder begeleiding van een volwassene. 
 • Indien het aantal 1ste graadverwanten het aantal max.  toegestane bezoekers overstijgt, is een individuele regeling bespreekbaar.
 • De geldende maatschappelijke regels (o.a. quarantaineregels) dienen steeds gevolgd te worden. 
 • Bezoek is enkel mogelijk op de patiëntenkamer. Gemeenschappelijke ruimtes mogen niet gebruikt worden.

Palliatieve patiënten die op reguliere afdelingen verblijven

 • Twee vaste bezoekers per patiënt inclusief partner per dag.
 • Maximum twee bezoekers in de patiëntenkamer op elk moment.
 • Kinderen (-18 jaar) zijn niet meer toegelaten

Intensieve zorgen

 • Bezoekuur: na afspraak met de afdeling.
 • Max. 30 minuten per bezoek.
 • Geen kinderen (0 - 18 jaar) toegelaten
Spoed
 • Bezoek is niet toegelaten.
 • Eén ouder bij minderjarige kinderen.
 • Alle andere begeleiders zijn niet toegelaten, enkel indien strikt noodzakelijk en in afspraak met de afdeling.
 • Verlaat de box op spoed niet, loop ook niet door de gangen en draag te allen tijden een
 • chirurgisch mondmasker
Uitzondering op het bezoekverbod:
 • Voor patiënten met een oncologische ingreep wordt éénmalig na de ingreep bezoek toegestaan.
 • Ook bij slecht nieuws gesprekken wordt éénmalig bezoek toegestaan.

Waswissel

 • Op dinsdag van 18 tot 20 uur en zaterdag van 10.30 tot 13.30 uur is er mogelijkheid tot waswissel.
 • Er wordt een waswissel QR-code genereerd. Met deze code dient de persoon die de was doet voor de patiënt zich altijd eerst aan te melden aan het infopunt.
 • Daar worden 3 stickers afgedrukt voor de propere was: 1 sticker om af te geven aan de medewerker voor de propere was, 1 sticker voor geschenken edm, 1 sticker om af te geven aan de medewerker voor de vuile was.
 • Locatie van de waswissel is de inkomhal van het ziekenhuis

Wij vragen om bij voorkeur geen geschenken en dergelijke meer mee te brengen naar het ziekenhuis. Ook willen we vragen om geen bereide maaltijden mee te brengen. Enkel industrieel voorverpakte koekjes en chocolade zijn toegestaan. 

Wij begrijpen dat deze beslissing voor onze patiënten, bezoekers en begeleiders hard is aangekomen.
Toch hopen wij dat wij kunnen blijven rekenen op uw begrip. Bedankt.