Kwaliteit en patiëntveiligheid

Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid zijn zeer belangrijk voor u als patiënt en daardoor dus ook voor ons als Noorderhart. We zetten ons dagelijks in om onszelf als organisatie steeds te verbeteren en veilige zorg te kunnen bieden. Binnen de organisatie werken we aan tal van verbeterprojecten, leggen we de lat hoog door interne audits te doorlopen en werken we samen met externe organisaties voor het behalen van kwaliteitslabels.

Behalve de inbreng van de zorgverleners, is ook uw persoonlijke inbreng als patiënt erg belangrijk. Aan de hand van onderstaande informatie kan u zelf goed voorbereid naar het ziekenhuis komen. Heeft u suggesties? Zijn er zaken opgevallen, laat het ons zeker weten. Uw ervaring is voor ons erg belangrijk.

1. Een goede voorbereiding op uw ziekenhuisverblijf

Het is belangrijk dat u goed voorbereid bent op uw consultatie of opname. Dat begint met informatie. Heeft u vragen? Schrijf deze voor uw consultatie op en neem de notities erbij. Wanneer sommige zaken onduidelijk zijn, aarzel niet, breng dit ter sprake en durft te vragen. Neem gerust iemand mee naar de consultatie. Hieronder kan u een lijst met voorbeeldvragen terugvinden.

Indien u al langer klachten ervaart kan het handig zijn thuis al bij te houden wat u precies voelt/ervaart en wanneer. Ook de eventuele aanleiding erbij schrijven kan helpen om de arts een beter beeld te laten vormen.

Vragen over het verblijf of de kosten van uw opname? De antwoorden kan u hier & hier terugvinden. Neem gerust contact op met het ziekenhuis als u bijkomende informatie nodig hebt.
 

Vragen die u kan stellen tijdens de consultatie:

 • Wat heb ik precies? Wat is mijn diagnose?
 • Wat zijn de oorzaken hiervan?
 • Welke onderzoeken zijn er nodig? Wat houden deze precies in? Zijn hier risico’s aan verbonden?
 • Waar en wanneer kan ik een uitslag krijgen?
 • Hoe wordt dit behandeld?
 • Zijn er risico’s verbonden aan de behandeling? Welke zijn dit?
 • Wat zijn de vooruitzichten?
 • Zijn er andere behandelingen mogelijk?
 • Wat kan ik zelf doen? (dieet, oefeningen, …)
   

Vragen die u kan stellen indien u opgenomen moet worden in het ziekenhuis:

 • Moet ik nuchter blijven?
 • Hoe lang moet ik in het ziekenhuis blijven?
 • Heb ik na mijn ingreep/behandeling thuis hulpmiddelen nodig zoals krukken/rolstoel, …
 • Is opvolging door een thuisverpleegkundige nodig?
 • Een lijst met zaken die je best meeneemt, vind je hier terug.
   

Vragen die u kan stellen tijdens uw verblijf:

 • Vraag gerust de naam en functie van mensen die de kamer betreden;
 • Handhygiëne is belangrijk! Zie je iemand die de handen niet ontsmet of wast? Spreek deze persoon hier gerust over aan.
 • Denk je dat een arts of andere zorgverlener de verkeerde persoon voor zich heeft? Identificeer jezelf. Zorg ervoor dat je je polsbandje blijft dragen en dat dit goed leesbaar is. Vraag gerust een nieuw bandje indien nodig.
 • Geef het aan wanneer u pijn of ongemak ervaart!

2. Veilige zorg tijdens uw ziekenhuisverblijf

Veilig geneesmiddelengebruik

Het  is belangrijk dat de zorgverleners in het ziekenhuis goed op de hoogte zijn van uw gezondheidstoestand. Informeer hen daarom over uw geneesmiddelengebruik, allergieën, eet- en andere gewoonten. Maak alvast een lijstje met bovenvermelde zaken en overhandig het bij opname aan de zorgverleners. Wanneer er bij het opnamegesprek iets niet klopt in de informatie van de zorgverleners, geef dit zeker aan.

Als u nieuwe geneesmiddelen krijgt, laat dan aan de zorgverlener tijdig weten welke allergieën u heeft. Vraag gerust na waarvoor de geneesmiddelen dienen en hoe, wanneer en hoe lang u ze moet innemen en welke mogelijke bijwerkingen er aan de medicatie verbonden kunnen zijn.

Controleer samen met de zorgverlener of het geneesmiddel dat u krijgt voor u bedoeld is. Laat de zorgverlener die u het geneesmiddel bezorgt of toedient uitdrukkelijk uw naam noemen. Verwittig een zorgverlener als het geneesmiddel er anders uitziet dan de vorige keer.

Heeft u een medicatielijst thuis? Neem deze zeker mee naar het ziekenhuis. Vraag bij ontslag ook een medicatielijst voor uzelf en voor uw huisarts indien dit vergeten is. Op deze manier blijft iedereen op de hoogte van eventuele aanpassingen.

Laat u identificeren

Zorg ervoor dat alle zorgverleners weten wie u bent, en dat ze uw identiteit nagaan. Let er bijvoorbeeld op dat ze uw naam vragen voordat ze geneesmiddelen toedienen of een behandeling uitvoeren. Wees niet bang om de verpleegkundige of dokter aan te spreken als u denkt dat hij u verwart met een andere patiënt.Bij opname ontvangt u een polsidentificatiebandje. Houd het bandje om tijdens het volledige verblijf; zo vermijd u vergissingen. Vraag een nieuw polsbandje als uw polsbandje om een of andere reden verwijderd moest worden of als uw naam niet meer leesbaar is.

Vertel het als u pijn of andere ongemakken ervaart

Laat uw zorgverleners weten wanneer u last heeft van pijn of andere ongemakken, zoals duizeligheid of misselijkheid. Zo kunnen zorgverleners tijdig ingrijpen, en mogelijk de pijn of het ongemak verhelpen.

Voorzorgen voor een veilige operatie

Bereid u samen met de arts en verpleegkundige goed voor op de operatie. Vraag na of er iets is wat u moet doen of laten voor de operatie (bijvoorbeeld nuchter blijven), hoe lang de operatie duurt en hoe u zich zult voelen na de operatie. Verwijder voor de operatie juwelen, haarspelden, lenzen, bril, piercings, nagellak, make-up, ... Let er in het geval van een operatie op dat uw identiteit bevestigd wordt voordat u verdoofd wordt en controleer of het lichaamsdeel dat geopereerd moet worden, correct is aangeduid.

3. Veilig naar huis

Zorg dat u goed geïnformeerd bent over uw herstel thuis of elders. De zorg na uw verblijf in het ziekenhuis is immers even belangrijk als uw behandeling tijdens de ziekenhuisopname. Daarom moet u weten welke nazorg u zal krijgen, wie u zal opvolgen, wat u moet doen of laten, ...

Vragen die u kan stellen voor u het ziekenhuis verlaat:

 • Wanneer moet ik op consultatie komen?
 • Ga ik best naar de huisarts? Wordt de huisarts geïnformeerd over de opname?
 • Wordt mijn thuismedicatie herstart? Kan ik voorschriften krijgen voor de medicatie die gestart is in het ziekenhuis?
 • Heb ik specifieke zorg of hulpmiddelen nodig thuis? (bv. krukken, looprekje, rolstoel,...)
 • Waar moet ik thuis op letten? Wanneer neem ik best direct contact op met het ziekenhuis?
 • Wanneer kan ik mijn normale activiteiten hervatten? (werk, hobby’s, autorijden, huishoudelijke taken,...)