Kwaliteit is een topprioriteit in het Mariaziekenhuis.

Accreditatie (NIAZ-kwaliteitslabel 1 februari 2018 - 1 maart 2022)

Van patiënten, verwijzers, en overheden willen we graag het vertrouwen ervaren dat het Mariaziekenhuis een veilig en goed georganiseerd ziekenhuis is.
 
Een externe onpartijdige organisatie, het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), beoordeelde daarom in november 2017 de werking van het Mariaziekenhuis aan de hand van internationale kwaliteitsnormen volgens Niaz Qmentum 3.0. 
 
Een team van 8 deskundigen van het NIAZ onderzocht gedurende vier dagen het Mariaziekenhuis over alle facetten van de kwaliteitsvolle zorg. Zo beoordeelden ze de planning en uitvoering van onderzoeken en behandelingen, de toepassing van de patiëntenrechten, de veiligheid van apparatuur, handhygiëne… maar ook over goed bestuur en leiderschap, de veiligheid voor medewerkers, het HR-beleid, of het ziekenhuis in staat is om adequaat te reageren bij het optreden van een ramp, en nog veel meer… Zowel medewerkers en artsen, alsook onze patiënten en huisartsen werden bevraagd.
 
Het hele Mariaziekenhuis-team (met medewerkers, artsen, directie, raad van bestuur, vrijwilligers, stagiair(e)s…) heeft zich de afgelopen jaren voorbereid op deze spannende auditweek. Dat deden we door de werking te beoordelen en vervolgens doelgericht te verbeteren. “Zeggen we wat we doen, en doen we wat we zeggen?” is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 
 
Kwaliteitsdenken als onderdeel van de dagelijkse werking
 
In de gezondheidszorg is kwaliteitsdenken niet weg te denken. De tijdsgeest brengt met zich mee dat ziekenhuizen zich dagelijks kwalitatief moeten verbeteren en zich meer en meer extern moeten verantwoorden. Het behalen van het kwaliteitslabel is geen sluitstuk van een lange periode. Het is de start van een nieuwe beweging, waarbij kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg op de eerste plaats staat. Waarbij we een goed evenwicht vinden tussen gestandaardiseerde zorg en zorg op maat van de patiënt. Ons motto ‘Mensen zorgen voor mensen’ indachtig.
 
Het kwaliteitslabel is 4 jaar geldig. Daarna kan het verlengd worden na een nieuwe externe audit.
 

Smiley - kwaliteitslabel voor onze grootkeuken

Het Smiley-label wordt uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het is de hoogst mogelijke kwaliteitserkenning die een grootkeuken in een ziekenhuis kan ontvangen. Het label toont aan dat het volledige proces van de productie, de verwerking en de distributie van de maaltijden in ons ziekenhuis veilig verloopt. Onze grootkeuken ontving de Smiley in 2016 en deze is voor een periode van drie jaar geldig.
 

Zorginspectie inspecteert het Mariaziekenhuis

Zorginspectie onderzoekt tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek in het ziekenhuis of de verleende zorg aan de vooropgestelde kwaliteitseisen voldoet. Ze zien er op toe dat de regelgeving wordt nageleefd en dat overheidsmiddelen rechtmatig en transparant besteed worden. De vooropgestelde kwaliteitseisen zijn beschreven in eisenkaders die u kan lezen op de website van Zorg en Gezondheid.

Inspectie cardiale zorgtraject

Op 23 mei 2019 werd het Mariaziekenhuis onaangekondigd geïnspecteerd voor het 'Cardiale zorgtraject'
Dit inspectiebezoek heeft geleid tot een zeer gunstig rapport waaruit blijkt dat een herhalingsronde niet nodig is. Uitleg over de onderzochte items kunt u lezen in het rapport.

Inspectie herhalingsronde chirurgisch en internistisch zorgtraject

Op 4 februari 2019 werd het Mariaziekenhuis onaangekondigd geïnspecteerd door Zorginspectie voor een ‘Herhalingsronde m.b.t een aantal aspecten van het chirurgisch en internistisch zorgtraject'.
Uit de vroeger reeds geïnspecteerde thema’s werden de hiernavolgende thema’s als leidraad weerhouden: personeel, veilige omgeving, gestandaardiseerde zorg, hygiëne en communicatie.
De volgende afdelingen werden door de zorginspectie bezocht:
 • De intensieve zorgeenheid
 • De gespecialiseerde spoedgevallendienst
 • Internistische verpleegafdelingen
 • Chirurgische verpleegafdelingen
 • Het operatiekwartier
Dit inspectiebezoek heeft geleid tot een zeer gunstig resultaat waaruit blijkt dat we aan alle onderzochte items voldoen. Meer uitleg over de onderzochte items kunt u lezen in het rapport.
 

Inspectie van het internistisch zorgtraject

Op 5 november 2015 werd het Mariaziekenhuis onaangekondigd geïnspecteerd door Zorginspectie voor het 'Internistisch zorgtraject'.
Tijdens deze inspectie werden volgende afdelingen bezocht:

 • spoedgevallendienst
 • medische urgentiegroep (MUG)
 • intensieve zorgen
 • niet-chirurgisch dagziekenhuis
 • toediening van bloed en bloedproducten
 • apotheek en medicatiedistributie

Dit inspectiebezoek heeft geleid tot een zeer gunstig resultaat waaruit blijkt dat we aan alle onderzochte items voldoen. Uitleg over de onderzochte items kunt u lezen in het rapport.
 

Inspectie van het chirurgisch zorgtraject

Op 23 augustus 2013 werd het Mariaziekenhuis onaangekondigd geïnspecteerd door Zorginspectie voor het 'Chirurgisch zorgtraject'. Tijdens deze inspectie bezocht de Zorginspectie:

 • 3 operatiekwartieren
 • de recovery
 • het chirurgisch dagziekenhuis
 • de centrale sterilisatieafdeling
 • de lokalen van de ziekenhuisbloedbank
 • twee chirurgische verpleegafdelingen

Dit inspectiebezoek heeft geleid tot een rapport waarin onder meer een aantal verbeterpunten werden opgenomen.

Uit het eindrapport van een onaangekondigde herinspectie op 25 april 2014 blijkt dat alle verbeterpunten binnen het Mariaziekenhuis effectief gerealiseerd werden.