Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeldt. De informatie op deze website behoort, tenzij anders vermeld, toe aan:

Noorderhart vzw
Maesensveld 1
B-3900 Pelt
Tel. 0032 (0)11 826 000
info@noorderhart.be

Ondernemingsnummer: 445.662.144


Inhoud

Met grote zorgvuldigheid is de inhoud van deze website samengesteld en gecontroleerd. Toch kan Noorderhart niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Fouten in de gegevensverwerking kunnen immers niet altijd voorkomen worden. Bovendien evolueren de gezondheidszorg en de medische wetenschap zeer snel.

Noorderhart zal foutieve informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen zodra fouten in de informatie gemeld worden. Noorderhart heeft het recht om de informatie op deze website op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

De medische informatie op deze website is algemeen en louter indicatief. Deze info kan dan ook geen diagnose door een arts vervangen. Via e-mail zal nooit medisch advies gegeven worden. Voor individueel medisch advies dient u contact op te nemen met uw behandelende arts die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van Noorderhart staan. Noorderhart draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze externe websites.
 

Copyright

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn, tenzij expliciet anders vermeld, eigendom van Noorderhart. Deze inhoud is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Mocht deze website onverhoopt informatie bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, neem dan contact op met Noorderhart op privacy@noorderhart.be.

Het Mariaziekenhuis geeft toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor persoonlijk gebruik aangewend worden. Verdere reproductie, distributie, verkoop of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie mag enkel mits uitdrukkelijke toestemming van Noorderhart. Om toestemming hiervoor te bekomen, dient u contact op te nemen op privacy@noorderhart.be.


Beschikbaarheid

Noorderhart kan geen garantie geven over de continue beschikbaarheid van deze website. Bijgevolg kan het in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier (rechtstreeks of onrechtstreeks) het gevolg van is.


Privacy

Noorderhart verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt het volgende verstaan: 'gegevens aan de hand waarvan een individu kan worden gedefinieerd'.

Wanneer u ons via een formulier op onze website contacteert, worden uw gegevens gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor u de gegevens ingaf.

Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.

Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden. U beschikt over een recht van inzage met betrekking tot uw persoonsgegevens die opgenomen zijn in onze gegevensbestanden en, indien nodig, kan u vragen om verbetering van de informatie. Hiervoor kan u contact opnemen op privacy@noorderhart.be.
 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst als u een website bezoekt. Een cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en om rekening te houden met uw eerdere activiteiten. De server van de website kan enkel zijn eigen cookies lezen en heeft geen toegang tot andere gegevens op uw computer of mobiel toestel.

De cookies die Noorderhart gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties. Deze cookies worden enkel gebruikt om eventuele fouten te identificeren en de website te optimaliseren.