Contact verblijfsafdeling psychiatrie (PAAZ)

Algemeen nummer
Tel. 011 826 021

Waarnemend diensthoofd
An Strauven
Tel. 011 826 538 (weekdagen van 9 tot 16 uur)
Haar bureau is op de dienst zelf (Blok A, gelijkvloers)

Zorgcoördinator
Michiel Theeuwen
Tel. 011 826 233

Therapeutisch coördinator
An Strauven
Tel. 011 826 538

Sociale dienst
Tel. 011 826 237

Medisch diensthoofd
Dr. Bart Roussard 
Psychiater

Secretariaat psychiatrie (voor een afspraak met een psychiater)