Het klinisch laboratorium is een dienst die 24 uur per dag 7 dagen per week operationeel is. Het klinisch laboratorium verricht onderzoeken op diverse humane lichaamsmaterialen (bloed, urine, stoelgang, enz.) met verschillende technieken.
De stalen kunnen afkomstig zijn van patiënten opgenomen in het ziekenhuis, maar ook van ambulante patiënten die op consultatie geweest zijn bij een specialist (van het ziekenhuis, privé-praktijk of ander ziekenhuis) of huisarts, eventueel via een ander laboratorium. De aanvrager is steeds een geneesheer.

De analyses worden hoofdzakelijk uitgevoerd in het kader van de klinische biologie aan RIZIV tarieven.
Het klinisch laboratorium aanvaardt alle aanvragen m.b.t. de klinische biologie. De meeste bepalingen worden dagelijks uitgevoerd, en zijn ’s avonds ter beschikking van de aanvragende geneesheer (intern) via het laboratoriuminformaticasysteem (LIS). Andere aanvragers krijgen uitslagen per post, via medibridge, of externe ophaaldienst.
Bepalingen welke niet in het eigen klinisch laboratorium worden uitgevoerd, worden dezelfde werkdag uitbesteed aan een extern laboratorium, indien het staal vóór 12 uur op het laboratorium aanwezig is. Dit gebeurt via een externe ophaaldienst.