Revalidatieprogramma

Het revalidatieprogramma bestaat uit vier verschillende fasen:

1. Uw revalidatie in het ziekenhuis

 • Tijdens uw opname in het ziekenhuis krijgt u uitleg over:
  • de werking en het doel van het hartrevalidatieprogramma
  • de basisbegrippen van een gezond, vet- en zoutarm dieet en een langzame mobilisatie
    
 • Samen met de kinesist start u met (ademhalings)oefeningen. Dat kan op de afdeling zelf, of in de oefenzaal van het Centrum voor Cardiale Revalidatie.
   
 • De sociaal verpleegkundige brengt samen met u, als u wenst deel te nemen, de formaliteiten in orde om de terugbetaling door het ziekenfonds aan te vragen. Het is belangrijk dat dit gebeurt binnen de 10 dagen na uw opnamedatum. Deze terugbetaling heeft enkel invloed op de terugbetaling die het Centrum ontvangt voor uw deelname.
  De persoonlijke bijdrage die u betaalt, blijft hetzelfde. Als u een hospitalisatieverzekering heeft, krijgt u deze persoonlijke bijdrage in principe volledig terugbetaald.

Hebt u een hartoperatie of een ballondilatatie ondergaan in een een ander ziekenhuis? Dan werd dit geregeld in het andere ziekenhuis (Genk, Hasselt of Leuven). Dit is geen enkel probleem voor de verderzetting van de revalidatie in ons ziekenhuis omdat we hierover goede onderlinge afspraken hebben met de andere ziekenhuizen.


2. Uw revalidatie thuis vlak na uw opname

Eens thuis is het belangrijk dat u herstelt en voldoende rust neemt.
Maar u mag ook terug uw dagelijkse bezigheden opnemen:

 • Patiënten die herstellen van een hartoperatie krijgen 20 beurten kinesitherapie voorgeschreven bij een kinesist in de buurt.
 • Lichte huishoudelijke taken mag u hernemen (afwassen, eten klaarmaken, licht poetswerk, …).
 • Fietsen en/of wandelen op een rustig tempo is toegelaten (rustig wil zeggen: kunnen praten tijdens de inspanning)
 • Inspanningen onder extreme weersomstandigheden (koude, hitte,…) moet u vermijden.
 • Ook activiteiten waarbij kracht gezet moet worden of activiteiten in een ongemakkelijke of gebogen houding of boven het hoofd raden we eveneens af voor patiënten na een operatieve ingreep.


3. Uw revalidatie in het Centrum voor Cardiale Revalidatie

U revalideert thuis verder, maar komt op regelmatige tijdstippen naar het ziekenhuis voor het revalidatieprogramma. Het programma bestaat uit:
 

 • Fysieke revalidatie

Na een korte herstelperiode variërend van 1 tot 6 weken, kan u beginnen met het heropbouwen van uw fysieke conditie.

Inspanningsproef (ook wel ergospirometrie of fietstest-met-zuurstofverbruikbepaling genoemd)
Om een goed oefenprogramma op te stellen, gaan we eerst na wat uw mogelijkheden zijn. Dit doen we door eerst uw inspanningscapaciteit te meten met een inspanningsproef. De inspanningsproef gebeurt tijdens de eerste afspraak bij de cardioloog/revalidatiearts.
Tijdens een geleidelijk zwaarder wordende inspanning worden allerlei metingen verricht zoals het controleren van het hartritme, de bloeddruk, de zuurstofopname,  het elektrocardiogram, ... en dit vanaf rust tot bij een maximale inspanning. De resultaten geven een beeld over de toestand en de evolutie van uw algemene conditie.Op basis van deze gegevens wordt een individueel trainingsprogramma opgestart.

Trainingssessies
De trainingssessies vinden plaats in de oefenzaal van het Mariaziekenhuis onder begeleiding van een kinesist. U traint in groepen van 8 tot 10 personen.

De sessie start met opwarmingsoefeningen, nadien volgt een circuittraining waarbij de verschillende oefentoestellen aan bod komen: hometrainer, loopband, stepper, armfiets en roeitoestel. Voor patiënten met rug- of andere klachten worden er alternatieve oefeningen voorgesteld die niet belastend zijn.

In principe wordt er gestart met 3 trainingssessies per week. Er zijn sessies in de voor- en namiddag. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders wensen (vervoersmogelijkheden, opvang (klein-) kinderen, etc.). Maar enige soepelheid van de deelnemer is soms wel vereist.

Let op! Gemakkelijke kledij en sportief schoeisel (halfzachte zool, geen hakken) zijn een vereiste!

Controle inspanningsproef
Na een drietal maanden is er een controle-inspanningsproef om te kijken in welke mate uw fysieke conditie is verbeterd. Het moment van controle wordt door de kinesisten in samenspraak met de arts bepaald.

 • Als er medische problemen optreden, wordt een tweede controle sneller uitgevoerd.
 • Bij jonge personen die voor hun job afhankelijk zijn van hun rijbewijs (bijv. vrachtwagenbestuurders), valt deze controle meestal wat vroeger. Er is namelijk een wettelijk verbod op het besturen van een voertuig gedurende 4 weken na een infarct, hartoperatie of ballondilatatie en gedurende minstens 3 maanden na implantatie van een inwendige defibrillator. U mag dus pas een voertuig besturen als de cardioloog u opnieuw rijgeschikt verklaart. Hiervan ontvangt u een attest dat u bij uw rijbewijs moet bewaren.

Na de controle wordt er meestal overgeschakeld naar 2 trainingssessies per week.
 

 • Informatiesessies

Ongeveer tweemaandelijks worden er informatiesessies georganiseerd. Deze zijn vierdelig en worden aangekondigd tijdens de trainingssessies bij de kinesisten:

 • Medische aspecten van hartaandoeningen, nut van de cardiale revalidatie
 • Risicofactoren van hart- en vaataandoeningen en preventie hiervan
 • Dieetadvies: gezonde, vet-, cholesterol- en zoutarme voeding
 • Psychische impact van hartaandoeningen op patiënt, partner en relatie
   
 • Individuele begeleiding

U kunt ook beroep doen op individuele begeleiding door onze teamleden. Individuele begeleiding kan door u aangevraagd worden of wordt na bespreking tijdens de teamvergadering aan u voorgesteld als het revalidatieteam dit wenselijk of noodzakelijk acht.


4. Het onderhouden van uw conditie op lange termijn

Eenmaal uw conditie is opgebouwd, is het belangrijk deze te onderhouden. Bij infarctpatiënten zorgt deze onderhoudstraining tot een daling van de sterfte met ongeveer 37%. En hoe langer u blijft trainen, hoe beter de effecten.

Enkele goede gewoontes aannemen die een kleine fysieke inspanning vergen, zijn al voldoende. Zo kunt u zonder al te veel moeite aan heel wat lichaamsbeweging doen:

 • Neem de trap in plaats van de lift.
 • Wandel of fiets en laat de auto zoveel mogelijk staan, zeker voor korte afstanden.
 • Maak bij mooi weer een extra wandeling of fietstocht.
 • Tuinieren: doe wat u kan en mag.

Het hervatten van sportactiviteiten (die u voordien beoefende) bespreekt u best eerst met uw cardioloog. Voor vele patiënten is dit mogelijk, maar dikwijls op een lager niveau of zonder deel te nemen aan competitie.

Sportactiviteiten voor hartpatiënten in het Dommelhof
Aansluiten bij een plaatselijke vereniging voor hartpatiënten waar allerlei activiteiten georganiseerd worden, is aanbevolen. Het sociale aspect van dergelijke verenigingen mag niet onderschat worden. Bovendien is ‘samen-werken’ aan goede gewoontes veel aangenamer!
Sinds 2002 worden er in het Dommelhof te Neerpelt sportactiviteiten georganiseerd voor hartpatiënten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het Provinciaal Sportcentrum Dommelhof - Toekomstlaan 5 - 3910 Neerpelt - Tel: 011/80 50 80 - sportcentrum@limburg.be. In het trainingslokaal vindt u ook een brochure hierover.