Het cardiale revalidatieteam

Dr. Cathy Kuppens - cardioloog

Dr. Kuppens startte in oktober 2001 het Centrum voor Cardiale Revalidatie op. Dit deed ze meteen toen ze in het ziekenhuis begon, vlak na haar studies. En met resultaat, want sinds april 2002 is het centrum officiëel erkend.

Bij haar kunt u terecht voor:

  • raadpleging met hartproblemen
  • inclusieraadpleging met fietsproef bij aanvang van de revalidatie

Dr. Kuppens vertelt: "Ik probeer de mensen voor de eerste keer te zien op de afdeling en zie ze daarna nog eens op een inclusieraadpleging voor de fietsproef. De eerste keer komen de mensen bij mij met veel onopgeloste vragen. Wat heb ik? Wat kan eraan gedaan worden? Wat mag ik nog en wat niet meer? We nemen rustig de tijd om hierover te praten en pakken de problemen een voor een aan. Je schept ook een speciale band met hen, ik volg deze patiënten dan ook van dichtbij op. Er wordt bovendien niet alleen over het hart en hart-zaken gepraat; de patiënten vertellen ook over de thuissituatie, over het werk en over hun gevoelens. Persoonlijk engagement van mijnentwege is dan ook erg belangrijk in mijn dagelijks werk. Wat ik echter ook heel belangrijk vind, is dat er genoeg gelachen wordt, en daar hebben ze in de revalidatiegroepen echt geen moeite mee!"
 

An Vanheeswijck & Geertje Janssen - kinesisten

In 1999 begon An in het ziekenhuis van Lommel, en sinds 2005 maakt ook Geertje officieel deel uit van de dienst.

Bij hen kunt u terecht voor:

  • beoordelen van welke oefeningen u mag én kan uitvoeren (o.a. op basis van de resultaten van de ergospirometrie)
  • begeleiding bij de trainingsessies in het ziekenhuis

Ze vertellen: "In het begin zijn alle revalidanten een beetje bang om te beginnen met sporten, en dan is het onze taak om hen te motiveren om door te gaan. Eens de angst overwonnen, slaat deze om in motivatie. We werken dus vooral met erg gemotiveerde deelnemers die hun levensstijl willen aanpassen om een nieuw hartprobleem te voorkomen.  We zien hen dan ook daadwerkelijk vooruit gaan. Een revalidant die meer dan 25% vooruitgang boekt is geen uitzondering, wat dan weer een enorme motivatie is voor de anderen. En wat ook maakt dat wij een erg dankbare job hebben!
Alle leden van het Cardiale Revalidatieteam werken samen aan de revalidatie van de patiënt. Het is dan ook belangrijk dat elk teamlid een globaal beeld van de deelnemer heeft. Elke revalidant heeft zijn eigen problematiek en vereist dus ook een andere, persoonlijke, aanpak. Als kinesisten  begeleiden we de trainingssessies, en zien de revalidanten het vaakst. Het is dus erg belangrijk dat wij de andere teamleden goed briefen over de voorruitgang.
Kort samengevat bestaat onze taak dus vooral uit observeren, motiveren en rapporteren."

 

Karlien Kuyken & Janne Hendrickx - psychologen

Karlien en Janne werken als psychologen binnen de cardiale revalidatie. Karlien is daarnaast ook seksuologe en tabakologe.
 
Bij ons kunnen u en uw partner terecht voor:
  • een individueel of koppelgesprek: dit kan gaan over uw angst voor een nieuw infarct, verwerkingsproblemen, emotionele impact, vragen rond seksualiteit, … Samen met u werken ze ook aan bijv. stressreductie en assertiviteit.
  • rookstopadvies en –begeleiding
De psychische impact van hart- en vaatziekten is niet te onderschatten. Het is dus belangrijk dat mensen professionele hulp ter beschikking hebben. Als psychologen is het daarom onze taak om cardiale patiënten met emotionele problemen te begeleiden. 
Tijdens de ziekenhuisopname of bij de start van de revalidatie proberen we een kennismakingsgesprek te voeren met alle patiënten. Hier bespreken we de emotionele impact en thema’s zoals stress en roken. Sommige mensen worden doorgestuurd door de cardiologe en komen zo bij ons terecht. Anderen geven na de infosessie aan behoefte te hebben om ook individueel bij ons langs te komen. Soms is één of slechts enkele gesprekken voldoende. Bij anderen duurt de begeleiding zolang de cardiale revalidatie duurt. Als het nodig is, wordt er nadien doorverwezen naar een andere psycholoog.

Soms schrikken patiënten een beetje als ze het advies krijgen om naar een psychologe te gaan. U hoeft echter geen zware problemen te hebben of psychisch ziek te zijn om baat te hebben van psychologische ondersteuning. Bij een moeilijke periode komt veel naar boven. Door hart- en vaatziekten willen mensen soms bepaalde aspecten van hun leven anders aanpakken in de toekomst.  Ook voor vragen over seksualiteit kunt u bij ons terecht.
Naast individuele gesprekken verzorgen we samen de infosessies.
 

Jolien Vanendert & Els Maussen - diëtisten

Jolien en Els hebben als basisopleiding voedings- en dieetkunde gevolgd. Ze zijn tevens beiden diabeteseducator en sportdiëtiste. 

Bij hen kunt u terecht voor:

  • uitleg over hart- en vaatvriendelijke voeding (tijdens uw ziekenhuisopname)
  • raadpleging waar u gewogen wordt en informatie over uw voeding krijgt (30 min per raadpleging)

Jolien en Els vertellen: "Eerst en vooral krijgt u tijdens uw ziekenhuisopname uitleg over hart- en vaatvriendelijke voeding. Een hartvriendelijke voeding is een gezonde voeding met extra aandacht voor de soort vetten. Laat u daardoor niet afschrikken, wij helpen u stapsgewijs om de voeding aan te passen door tips te geven over een regelmatig voedingspatroon, tussendoortjes,… Dit doen we door tijdens uw revalidatie verschillende consultaties te voorzien. Deze consultaties worden meestal aansluitend aan het sporten gepland. Deze individuele gesprekken duren ongeveer 30 minuten en geven ons de mogelijkheid om uw gewicht mee op te volgen. Daarnaast worden er ook interactieve informatiesessies gegeven voor u en uw partner."
 

Natalie Geers & Anke Schelfhout - sociaal verpleegkundigen

Natalie en Anke zijn binnen het team verantwoordelijk voor de administratie en het indicrect ondersteunen van het team.

Bij hen kunt u terecht voor:

  • administratie van uw dossier
  • ondersteuning in contacten met de mutualiteit en/of verzekering, of bij de werkhervatting

Natalie en Anke vertellen: "Anke maak sinds 2003 deel uit van het team van de cardiale revalidatie. Dit is nog een klein deeltje van haar voormalig werk als sociaal verpleegkundige. Sinds 2013 stuurt ze de dienst patiëntenbegeleiding aan. Dit geeft niet altijd de mogelijkheid om à la minuut te reageren op een aanmelding binnen de cardiale revalidatie, daarom verstrekt Natalie sinds 2015 het team. Het accent van onze taak ligt op het administratieve en het indirect ondersteunen van het team.
Dr. Kuppens en onze kinesisten geven de eerste informatie over het Cardiale revalidatieprogramma. In kader van het administratieve dossier voor de mutualiteit gaan vervolgens de diëtisten en de psychologe langs voor een eerste kennismaking en inschatting van de eventuele ondersteuningsnoden. Wij sluiten de rij: de revalidatie kan maar van start gaan met een ondertekende verklaring van de kandidaat. Wij polsen dan ook of er nog bijkomende vragen zijn.
Gedurende de revalidatieperiode ontmoeten we de revalidanten voornamelijk tijdens de informatiesessies over de risicofactoren, of als er nood is aan ondersteuning in contacten met de mutualiteit en/of verzekering, of bij de werkhervatting."