Urethrografie

Röntgencontrastonderzoek van de lagere urinewegen

Een urethrografie is een röntgenonderzoek waarbij contrastvloeistof via de plasbuis wordt toegediend waardoor er een beoordeling mogelijk is van de lagere urinewegen. Hierbij kunnen er ook röntgenopnamen gemaakt worden tijdens of na het plassen.