Pre- en postnatale revalidatie

Als u zwanger bent, kan u zowel pre- als postnataal begeleid worden in ons ziekenhuis.

Bij prenatale revalidatie (voor de bevalling) wordt het accent gelegd op de ademhaling om de weeën op te vangen, krijgt u tips om de bevalling zo comfortabel mogelijk te beleven en wordt er uitgebreid ingegaan op de perstechniek. Tijdens de prentatale sessies wordt in groepstherapie de basis gelegd voor een vlotte bevalling. Tevens is er een sessie voorzien waarbij de partner welkom is om ook zijn ondersteunende rol tijdens de bevalling voor te bereiden.
 
Postnatale revalidatie (na de bevalling) gebeurt tijdens opname op de dienst materniteit.  Bij postnatale revalidatie wordt er voornamelijk aandacht besteed aan bekkenbodemreëducatie en het versterken van buik- en rugspieren.