Lasixrenogram (bij kinderen)

Een lasixrenogram is een nucleair onderzoek, d.w.z. dat er een kleine hoeveelheid radioactieve stof aan het lichaam wordt toegediend en gevolgd. Gespecialiseerde camera’s meten de straling (maken foto’s) die door het radioactieve product worden uitgezonden. Bij een lasixrenogram bestuderen we of de doorbloeding van de nieren veranderd is, of er een afwijking in het nierweefsel is en of er een afvloeistoornis van de nieren is.

Downloads

Brochure Lasixrenogram (bij kinderen)

PDF

1.37 MB