ESWT

Shockwave behandeling

Wat is ESWT en welke zijn de indicaties?

Shockwavetherapie is een behandeling met ultrasone golven (= geluidsgolven) en wordt binnen de geneeskunde al 20 jaar gebruikt. Het wordt toegepast voor verscheidene aandoeningen van het bewegingsstelsel maar vooral voor chronische peesontstekingen al dan niet met aanwezige verkalkingen: schouder, tenniselleboog, hielspoor, kniepees- en achillespeesaandoeningen,…
 

Hoe verloopt de behandeling?

 • De behandeling wordt uitgevoerd door een arts Fysische Geneeskunde.
 • Uw arts zal vooraf de te behandelen regio bepalen met echografische lokalisatie.
 • Voor een goed effect dienen er voldoende shocks gegeven te worden. Er worden daarom 2000 shocks gegeven die elkaar snel opvolgen. De totale behandelingsduur bedraagt +/- 15 minuten.
 • U krijgt 3 behandelingen met telkens 1 week tussen. 4 tot 6 weken na de laatste behandeling volgt er een controleraadpleging.
 • Na elke behandeling kan u steeds onmiddellijk het ziekenhuis verlaten. Er is geen verdere nazorg nodig. U mag met de wagen rijden en gewoon dezelfde activiteiten verrichten als voor de behandeling.
   

Is de behandeling pijnlijk?

 • Tijdens de behandeling wordt - in samenspraak met de patiënt - de shocksterkte geleidelijk aan opgedreven zodat de behandeling binnen de pijngrenzen kan verlopen. In sommige gevallen zal vooraf een lokale verdoving van de te behandelen regio uitgevoerd worden.
 • De dag na de behandeling is er in zeldzame gevallen een lichte reactie die spontaan verdwijnt binnen de 36 uur.
   

Wat is de kostprijs?

 • De totale kostprijs bedraagt 195 euro voor 3 sessies van 2000 shocks.
 • De raadpleging en echografische evaluatie worden terugbetaald volgens geconventioneerde RIZIV tarieven en remgelden. U kan steeds aan uw mutualiteit of private verzekering voorleggen of ze in deze kosten tegemoetkomen.
   

Resultaat?

 • Het effect van de behandeling is niet onmiddellijk. Het opgewekte herstelproces binnen het weefsel treedt geleidelijk aan op. Beoordeling van het definitief resultaat gebeurt 4-8 weken na de behandeling.
 • De resultaten van ESWT werden onderzocht in wetenschappelijk onderzoek en bij hoger opgesomde aandoeningen wordt in ongeveer 65% van de gevallen een goed resultaat bekomen.
 • Indien lichte tot matige beterschap kan een tweede behandelingsreeks nog verdere beterschap geven. Of een tweede reeks al dan niet aangewezen is, wordt met de behandelende arts besproken.
   

Wat zijn de risico’s van de behandeling?

 • ESWT behandeling is uiterst veilig. Buiten een lokale roodheid en zoals hoger beschreven een lichte pijnreactie na de behandeling zijn er quasi geen nevenwerkingen beschreven. Behandelingen kunnen bij iedereen uitgevoerd worden behalve bij: kinderen die nog niet volgroeid zijn, stollingsstoornissen of inname coumarinederivaten, tumoren in de nabijheid van behandelregio.
 • Zwangere vrouwen dienen hun zwangerschap steeds te melden aan de behandelende arts.
   

Nazorg

 • Na elke behandeling kan u steeds onmiddellijk het ziekenhuis verlaten.
 • Er is geen verdere nazorg nodig.
 • U mag met de wagen rijden en dezelfde activiteiten verrichten als voor de behandeling.
   

Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar de website van www.shockwavelimburg.be