Ergotherapeutisch advies rond vermoeidheid

Energiebesparende maatregelen

Tijdens een bepaalde inspanning voelt u zich vermoeid. De angst om bij een volgende inspanning vermoeid te worden, neemt toe. U gaat steeds meer activiteiten vermijden en zo neemt u een inactieve houding aan. Hierdoor neemt uw uithoudingsvermogen snel af en kan u steeds minder. Het is dus belangrijk uw conditie weer op te bouwen en ervoor te zorgen dat u opnieuw actiever wordt in uw thuissituatie.

Energiebesparende maatregelen helpen u om zuiniger om te gaan met de beperkte energie die u hebt. Deze maatregelen geven aan hoe u het best een activiteit kan uitvoeren, met een minimale inspanning en belasting en een maximale ademhalingsmogelijkheid, zodat deze minder vermoeiend wordt.

Downloads

Brochure ergotherapeutisch advies rond vermoeidheid

PDF

597.68 KB