Botoxinfiltratie

Behandeling van spasticiteit

Wat is Botox?

Botuline toxine is een natuurlijk gezuiverd eiwit, dat wordt geproduceerd door bacteriën.
Het blokkeert de zenuwsignalen naar een spier. Hierdoor wordt een overactieve spier zwakker of kan deze niet meer samentrekken.

Waarvoor wordt het gebruikt?

Buiten de cosmetische indicaties wordt botox gebruikt ter behandeling van spasticiteit
Bij spasticiteit zijn bepaalde spieren overactief/overprikkeld. Hierdoor ontstaan strak gespannen, stijve spieren en onwillekeurige samentrekkingen (spasmen).
De oorzaak van spasticiteit is een beschadiging van de hersenen of het ruggenmerg. Deze kan het gevolg zijn van cerebrale parese (kinderverlamming, een beroerte (CVA/hersenbloeding), multiple sclerose of een dwarslaesie.
Spasticiteit is de oorzaak van pijn, bemoeilijkte verzorging en bemoeilijkt bewegen.
Door welbepaalde spieren te injecteren met Botox zal de spierspanning  en de bovenvermelde begeleidende problemen verminderen.

Hoe wordt botuline toxine toegediend?

Uw arts selecteert de spieren die de belangrijkste oorzaak vormen van uw fysieke problemen.
Dit is voor iedere individuele patiënt verschillend. Op basis van de oorzakelijke spieren, klachtenpatroon en ernst van spasticiteit zal de arts de nodige dosis bepalen.
Door middel van EMG (elektromyografie) of echografie zal de gewenst spier gelocaliseerd worden en door middel van inspuiting zal de botox of de juiste plaats ingebracht worden.
Net zoals de dosis zal ook het aantal injectieplaatsen afhangen van de specifieke patiënt.
Bij kleine spieren zijn injecties op één of twee plaatsen meestal voldoende, bij grote spieren zijn er meerdere injecties nodig.

Wat zijn de risico’s

Botuline toxine verspreidt zich niet ver van de injectieplaats waardoor er geen product terecht komt in nabijgelegen spieren, bloedbaan of organen. Dit maakt botox een veilige behandeling.
Tevens is de werking van botox tijdelijk. Na 6-9 maand is het effect uitgewerkt waardoor er nooit gevaar is voor een blijvend ongewenst effect.

Effect

In samenspraak met uw arts zal de doelstelling van de behandeling bepaald worden:

  • Verminderen pijn
  • Verbeteren van handfunctie
  • Verbeteren stappatroon
  • Verbeteren zitfunctie/verzorging.


Botox werkt in vanaf 24 uur na toediening en zal zijn maximale effect bereiken na 5-14 dagen afhankelijk van spiervolume.
Daarom zal er er een herevaluatie gebeuren na 2 tal weken.
Afhankelijk van de indicatie zal de behandelende arts de therapie combineren met medicatie, kinésitherapie of  spalken.
Bij herevaluatie zal eveneens bepaald worden of er bijkomende behandeling nodig is

Wat zijn de bijwerkingen?

Bijwerkingen treden meestal in de eerste week na de injectie op en zijn licht/tijdelijk van aard.
De injectie zelf kan pijnlijk zijn en een blauwe plek en/of drukgevoeligheid ter hoogte van de injectieplaats veroorzaken.
Mogelijke bijwerkingen zijn: spierzwakte; griepachtige symptomen; gewrichtspijn; hoofdpijn; huiduitslag; spierstijfheid en jeuk.
Een overgevoeligheid voor botuline toxine is zeer zeldzaam. Neem bij klachten contact op met uw revalidatiearts.

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding noodzakelijk. De behandeling wordt uitgevoerd op de raadpleging

Nazorg

De patiënt mag onmiddellijk na de behandeling het ziekenhuis verlaten. Er zullen pleisters aangebracht worden op de injectieplaatsen welke na daags nadien mogen verwijderd worden.